– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

Optimera setter høye krav til sine transportører i jakten på det grønne skiftet. Samtidig er byggevaregiganten tydelig på at de selv spiller en sentral rolle i driften av elektriske lastebiler.

– Optimera er Norges største byggevareleverandør, men vi har ingen lastebiler selv. Vi leier inn transportører som kjører for oss. Da er det veldig viktig å ha et godt samarbeid med dem når vi jobber mot det grønne skiftet, forteller John-Kristian Skogholt.

Transportdirektøren i Optimera letter på sløret om hvordan det jobbes for å ta et steg videre med elektrisk levering.

– Vi setter ikke bare høye krav til våre transportører, men også til oss selv. Etter vår mening er nøkkelen til suksess å bygge lade-infrastrukturen selv. Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.

Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.
John-Kristian Skogholt, transportdirektør i Optimera

Rekkeviddeangsten forsvant

Så hvordan fungerer denne ladestasjonen for transportørene i praksis? Skogholt forklarer nærmere.

– Vi valgte å gå for egen hurtiglader på lastefeltet vårt. Når bilene har vært ute og kjørt i Oslo-området, kommer de inn til anlegget hvor bilene kan lade mens de laster. Samtidig har vi også satt opp såkalte nattladere som bidrar til at bilene er klare til bruk om morgenen, sier han.

Transportdirektøren innrømmer at rekkeviddeangsten var et tema i forkant av satsingen.

– Både transportørene og vi var litt skeptiske i starten med tanke på rekkevidde. Med den infrastrukturen vi har bygd opp, er det imidlertid kort vei tilbake for å lade når vi kjører Oslo-leveranser. Derfor ble rekkeviddeangsten fort borte hos oss.

Satser alternativt

Skogholt legger ikke skjul på at det er kostbart å bygge infrastruktur. Likevel påpeker han at de mener dette er riktig vei å gå.

– Det er en betydelig investering, men vi har egentlig ikke noe valg. Når vi er størst, må vi også være først, smiler Skogholt.

Han presiserer at selv om Optimera i utgangspunktet ønsker at alle transportører bruker alternative drivlinjer, kommer det til å ta tid før leveringa er så grønn som ønskelig.

– Det er det vi ønsker, at de som kjører for oss bytter ut de tradisjonelle dieselbilene. Men det tar gjerne lang tid å få levert lastebiler med alternativer drivlinjer. Med ladeinfrastrukturen vår i Oslo, har vi imidlertid større mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet i denne regionen. Og vi er veldig stolte av at vi har de to første helelektriske kranbilene fra Volvo på veiene i dag.

Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt.
Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran

Positiv erfaring

En av de to nevnte Volvo FE-ene har svingt inn på plassen foran Optimeras bygg i Vestby. Bilen tilhører Østkran, og transportselskapet forteller om et begivenhetsrikt år for firmaet som har kjørt for byggevareaktøren siden 2013.

– Vi fikk en forespørsel fra Optimera om at de ønsket elektriske kranbiler. Det ble vi med på ettersom vi prøver å se litt fremover. Avtalen ble at vi skulle stille med el-bilene, mens de skulle bistå med lademuligheter og infrastruktur, forteller Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran.

Den første el-lastebilen ankom i slutten av 2021, den andre like over nyttår. Med Oslo som utgangspunkt, og forsyningsanlegget i Østre Aker vei som ladestasjon, har det blitt et fruktbart samarbeid.

– Erfaringen har vært positiv. Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt. Det har etter hvert fungert glimrende for oss, sier Hansen.

Planlegger kjøreruter

Han er klar på at rolleinndelingene med Optimera er tydelige.

– Vi stiller med bil og mann på fast oppmøtested hver dag, mens de legger opp kjørerutene så vi ikke får noen problemer med lading i løpet av dagen.

Skogholt følger opp med hva som har blitt gjort for å utnytte el-lastebilene best mulig.

–  Når det gjelder kjørerutene ut fra Oslo, satt vi først i møter med Volvo hvor vi så på tonnasjen på bilene, hvor mange løft krana skulle ha osv. Vi fikk jobbet oss inn til de riktige kjørerutene, og for vår del går disse elektriske bilene 10-12 mil om dagen. Med en kapasitet på 15, så er egentlig ikke rekkevidden noen utfordring for oss når bilene kan lade når de laster på anlegget.

Østkran-sjåfør Torkil Guntvedt er en av dem som sitter daglig i den elektriske Volvo-en. Han bekrefter at man har funnet et opplegg som fungerer godt.

– Optimera har en lokal løsning hvor vi lader om natta. Så når jeg kommer på jobb om morgenen, er bilen lastet, ladet og klar til å kjøre ut. Ser man utover dagen at man trenger mer strøm, og du vet du skal på en litt lengre tur, er det bare å kjøre bort til anlegget og bruke hurtigladeren. Det fungerer utrolig godt, sier Guntvedt.

Ikke bare i storbyen

Det er for øvrig ikke bare transportører i Oslo-området som ser elektriske muligheter i samarbeid med Optimera. Også på Rudshøgda er en ladestasjon snart på plass.

– Det gir oss muligheten til å være med på utviklinga med alternative drivlinjer. For vår del vil det i hovedsak være elektrisk, og vi har intensjonsavtaler på tre Volvo-er. En FH og to FM-er, forteller Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport.

De to sistnevnte bilene skal ha tilholdssted på Optimera-anlegget på Rudshøgda.

– Med den ladestrukturen de legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda, mener Johansen, før han avslutningsvis legger til:

– Volvos rekkevidde er blant de bedre. Og med ladeinfrastrukturen ved forsyningsanlegget, ser jeg ingen stor grunn til rekkeviddeangst.

Med den ladestrukturen Optimera legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda.
Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

Optimera setter høye krav til sine transportører i jakten på det grønne skiftet. Samtidig er byggevaregiganten tydelig på at de selv spiller en sentral rolle i driften av elektriske lastebiler.

– Optimera er Norges største byggevareleverandør, men vi har ingen lastebiler selv. Vi leier inn transportører som kjører for oss. Da er det veldig viktig å ha et godt samarbeid med dem når vi jobber mot det grønne skiftet, forteller John-Kristian Skogholt.

Transportdirektøren i Optimera letter på sløret om hvordan det jobbes for å ta et steg videre med elektrisk levering.

– Vi setter ikke bare høye krav til våre transportører, men også til oss selv. Etter vår mening er nøkkelen til suksess å bygge lade-infrastrukturen selv. Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.

Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.
John-Kristian Skogholt, transportdirektør i Optimera

Rekkeviddeangsten forsvant

Så hvordan fungerer denne ladestasjonen for transportørene i praksis? Skogholt forklarer nærmere.

– Vi valgte å gå for egen hurtiglader på lastefeltet vårt. Når bilene har vært ute og kjørt i Oslo-området, kommer de inn til anlegget hvor bilene kan lade mens de laster. Samtidig har vi også satt opp såkalte nattladere som bidrar til at bilene er klare til bruk om morgenen, sier han.

Transportdirektøren innrømmer at rekkeviddeangsten var et tema i forkant av satsingen.

– Både transportørene og vi var litt skeptiske i starten med tanke på rekkevidde. Med den infrastrukturen vi har bygd opp, er det imidlertid kort vei tilbake for å lade når vi kjører Oslo-leveranser. Derfor ble rekkeviddeangsten fort borte hos oss.

Satser alternativt

Skogholt legger ikke skjul på at det er kostbart å bygge infrastruktur. Likevel påpeker han at de mener dette er riktig vei å gå.

– Det er en betydelig investering, men vi har egentlig ikke noe valg. Når vi er størst, må vi også være først, smiler Skogholt.

Han presiserer at selv om Optimera i utgangspunktet ønsker at alle transportører bruker alternative drivlinjer, kommer det til å ta tid før leveringa er så grønn som ønskelig.

– Det er det vi ønsker, at de som kjører for oss bytter ut de tradisjonelle dieselbilene. Men det tar gjerne lang tid å få levert lastebiler med alternativer drivlinjer. Med ladeinfrastrukturen vår i Oslo, har vi imidlertid større mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet i denne regionen. Og vi er veldig stolte av at vi har de to første helelektriske kranbilene fra Volvo på veiene i dag.

Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt.
Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran

Positiv erfaring

En av de to nevnte Volvo FE-ene har svingt inn på plassen foran Optimeras bygg i Vestby. Bilen tilhører Østkran, og transportselskapet forteller om et begivenhetsrikt år for firmaet som har kjørt for byggevareaktøren siden 2013.

– Vi fikk en forespørsel fra Optimera om at de ønsket elektriske kranbiler. Det ble vi med på ettersom vi prøver å se litt fremover. Avtalen ble at vi skulle stille med el-bilene, mens de skulle bistå med lademuligheter og infrastruktur, forteller Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran.

Den første el-lastebilen ankom i slutten av 2021, den andre like over nyttår. Med Oslo som utgangspunkt, og forsyningsanlegget i Østre Aker vei som ladestasjon, har det blitt et fruktbart samarbeid.

– Erfaringen har vært positiv. Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt. Det har etter hvert fungert glimrende for oss, sier Hansen.

Planlegger kjøreruter

Han er klar på at rolleinndelingene med Optimera er tydelige.

– Vi stiller med bil og mann på fast oppmøtested hver dag, mens de legger opp kjørerutene så vi ikke får noen problemer med lading i løpet av dagen.

Skogholt følger opp med hva som har blitt gjort for å utnytte el-lastebilene best mulig.

–  Når det gjelder kjørerutene ut fra Oslo, satt vi først i møter med Volvo hvor vi så på tonnasjen på bilene, hvor mange løft krana skulle ha osv. Vi fikk jobbet oss inn til de riktige kjørerutene, og for vår del går disse elektriske bilene 10-12 mil om dagen. Med en kapasitet på 15, så er egentlig ikke rekkevidden noen utfordring for oss når bilene kan lade når de laster på anlegget.

Østkran-sjåfør Torkil Guntvedt er en av dem som sitter daglig i den elektriske Volvo-en. Han bekrefter at man har funnet et opplegg som fungerer godt.

– Optimera har en lokal løsning hvor vi lader om natta. Så når jeg kommer på jobb om morgenen, er bilen lastet, ladet og klar til å kjøre ut. Ser man utover dagen at man trenger mer strøm, og du vet du skal på en litt lengre tur, er det bare å kjøre bort til anlegget og bruke hurtigladeren. Det fungerer utrolig godt, sier Guntvedt.

Med den ladestrukturen Optimera legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda.
Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport

Ikke bare i storbyen

Det er for øvrig ikke bare transportører i Oslo-området som ser elektriske muligheter i samarbeid med Optimera. Også på Rudshøgda er en ladestasjon snart på plass.

– Det gir oss muligheten til å være med på utviklinga med alternative drivlinjer. For vår del vil det i hovedsak være elektrisk, og vi har intensjonsavtaler på tre Volvo-er. En FH og to FM-er, forteller Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport.

De to sistnevnte bilene skal ha tilholdssted på Optimera-anlegget på Rudshøgda.

– Med den ladestrukturen de legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda, mener Johansen, før han avslutningsvis legger til:

– Volvos rekkevidde er blant de bedre. Og med ladeinfrastrukturen ved forsyningsanlegget, ser jeg ingen stor grunn til rekkeviddeangst.

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

Optimera setter høye krav til sine transportører i jakten på det grønne skiftet. Samtidig er byggevaregiganten tydelig på at de selv spiller en sentral rolle i driften av elektriske lastebiler.

– Optimera er Norges største byggevareleverandør, men vi har ingen lastebiler selv. Vi leier inn transportører som kjører for oss. Da er det veldig viktig å ha et godt samarbeid med dem når vi jobber mot det grønne skiftet, forteller John-Kristian Skogholt.

Transportdirektøren i Optimera letter på sløret om hvordan det jobbes for å ta et steg videre med elektrisk levering.

– Vi setter ikke bare høye krav til våre transportører, men også til oss selv. Etter vår mening er nøkkelen til suksess å bygge lade-infrastrukturen selv. Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.

Rekkeviddeangsten forsvant

Så hvordan fungerer denne ladestasjonen for transportørene i praksis? Skogholt forklarer nærmere.

– Vi valgte å gå for egen hurtiglader på lastefeltet vårt. Når bilene har vært ute og kjørt i Oslo-området, kommer de inn til anlegget hvor bilene kan lade mens de laster. Samtidig har vi også satt opp såkalte nattladere som bidrar til at bilene er klare til bruk om morgenen, sier han.

Transportdirektøren innrømmer at rekkeviddeangsten var et tema i forkant av satsingen.

– Både transportørene og vi var litt skeptiske i starten med tanke på rekkevidde. Med den infrastrukturen vi har bygd opp, er det imidlertid kort vei tilbake for å lade når vi kjører Oslo-leveranser. Derfor ble rekkeviddeangsten fort borte hos oss.

Satser alternativt

Skogholt legger ikke skjul på at det er kostbart å bygge infrastruktur. Likevel påpeker han at de mener dette er riktig vei å gå.

– Det er en betydelig investering, men vi har egentlig ikke noe valg. Når vi er størst, må vi også være først, smiler Skogholt.

Han presiserer at selv om Optimera i utgangspunktet ønsker at alle transportører bruker alternative drivlinjer, kommer det til å ta tid før leveringa er så grønn som ønskelig.

– Det er det vi ønsker, at de som kjører for oss bytter ut de tradisjonelle dieselbilene. Men det tar gjerne lang tid å få levert lastebiler med alternativer drivlinjer. Med ladeinfrastrukturen vår i Oslo, har vi imidlertid større mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet i denne regionen. Og vi er veldig stolte av at vi har de to første helelektriske kranbilene fra Volvo på veiene i dag.

Positiv erfaring

En av de to nevnte Volvo FE-ene har svingt inn på plassen foran Optimeras bygg i Vestby. Bilen tilhører Østkran, og transportselskapet forteller om et begivenhetsrikt år for firmaet som har kjørt for byggevareaktøren siden 2013.

– Vi fikk en forespørsel fra Optimera om at de ønsket elektriske kranbiler. Det ble vi med på ettersom vi prøver å se litt fremover. Avtalen ble at vi skulle stille med el-bilene, mens de skulle bistå med lademuligheter og infrastruktur, forteller Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran.

Den første el-lastebilen ankom i slutten av 2021, den andre like over nyttår. Med Oslo som utgangspunkt, og forsyningsanlegget i Østre Aker vei som ladestasjon, har det blitt et fruktbart samarbeid.

– Erfaringen har vært positiv. Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt. Det har etter hvert fungert glimrende for oss, sier Hansen.

Planlegger kjøreruter

Han er klar på at rolleinndelingene med Optimera er tydelige.

– Vi stiller med bil og mann på fast oppmøtested hver dag, mens de legger opp kjørerutene så vi ikke får noen problemer med lading i løpet av dagen.

Skogholt følger opp med hva som har blitt gjort for å utnytte el-lastebilene best mulig.

–  Når det gjelder kjørerutene ut fra Oslo, satt vi først i møter med Volvo hvor vi så på tonnasjen på bilene, hvor mange løft krana skulle ha osv. Vi fikk jobbet oss inn til de riktige kjørerutene, og for vår del går disse elektriske bilene 10-12 mil om dagen. Med en kapasitet på 15, så er egentlig ikke rekkevidden noen utfordring for oss når bilene kan lade når de laster på anlegget.

Østkran-sjåfør Torkil Guntvedt er en av dem som sitter daglig i den elektriske Volvo-en. Han bekrefter at man har funnet et opplegg som fungerer godt.

– Optimera har en lokal løsning hvor vi lader om natta. Så når jeg kommer på jobb om morgenen, er bilen lastet, ladet og klar til å kjøre ut. Ser man utover dagen at man trenger mer strøm, og du vet du skal på en litt lengre tur, er det bare å kjøre bort til anlegget og bruke hurtigladeren. Det fungerer utrolig godt, sier Guntvedt.

Ikke bare i storbyen

Det er for øvrig ikke bare transportører i Oslo-området som ser elektriske muligheter i samarbeid med Optimera. Også på Rudshøgda er en ladestasjon snart på plass.

– Det gir oss muligheten til å være med på utviklinga med alternative drivlinjer. For vår del vil det i hovedsak være elektrisk, og vi har intensjonsavtaler på tre Volvo-er. En FH og to FM-er, forteller Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport.

De to sistnevnte bilene skal ha tilholdssted på Optimera-anlegget på Rudshøgda.

– Med den ladestrukturen de legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda, mener Johansen, før han avslutningsvis legger til:

– Volvos rekkevidde er blant de bedre. Og med ladeinfrastrukturen ved forsyningsanlegget, ser jeg ingen stor grunn til rekkeviddeangst.

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

– Nøkkelen til suksess er å bygge infrastrukturen selv

Optimera setter høye krav til sine transportører i jakten på det grønne skiftet. Samtidig er byggevaregiganten tydelig på at de selv spiller en sentral rolle i driften av elektriske lastebiler.

– Optimera er Norges største byggevareleverandør, men vi har ingen lastebiler selv. Vi leier inn transportører som kjører for oss. Da er det veldig viktig å ha et godt samarbeid med dem når vi jobber mot det grønne skiftet, forteller John-Kristian Skogholt.

Transportdirektøren i Optimera letter på sløret om hvordan det jobbes for å ta et steg videre med elektrisk levering.

– Vi setter ikke bare høye krav til våre transportører, men også til oss selv. Etter vår mening er nøkkelen til suksess å bygge lade-infrastrukturen selv. Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.

Pr. i dag har vi én ladestasjon på plass, den er på forsyningsanlegget vårt i Oslo.
John-Kristian Skogholt, transportdirektør i Optimera

Rekkeviddeangsten forsvant

Så hvordan fungerer denne ladestasjonen for transportørene i praksis? Skogholt forklarer nærmere.

– Vi valgte å gå for egen hurtiglader på lastefeltet vårt. Når bilene har vært ute og kjørt i Oslo-området, kommer de inn til anlegget hvor bilene kan lade mens de laster. Samtidig har vi også satt opp såkalte nattladere som bidrar til at bilene er klare til bruk om morgenen, sier han.

Transportdirektøren innrømmer at rekkeviddeangsten var et tema i forkant av satsingen.

– Både transportørene og vi var litt skeptiske i starten med tanke på rekkevidde. Med den infrastrukturen vi har bygd opp, er det imidlertid kort vei tilbake for å lade når vi kjører Oslo-leveranser. Derfor ble rekkeviddeangsten fort borte hos oss.

Satser alternativt

Skogholt legger ikke skjul på at det er kostbart å bygge infrastruktur. Likevel påpeker han at de mener dette er riktig vei å gå.

– Det er en betydelig investering, men vi har egentlig ikke noe valg. Når vi er størst, må vi også være først, smiler Skogholt.

Han presiserer at selv om Optimera i utgangspunktet ønsker at alle transportører bruker alternative drivlinjer, kommer det til å ta tid før leveringa er så grønn som ønskelig.

– Det er det vi ønsker, at de som kjører for oss bytter ut de tradisjonelle dieselbilene. Men det tar gjerne lang tid å få levert lastebiler med alternativer drivlinjer. Med ladeinfrastrukturen vår i Oslo, har vi imidlertid større mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet i denne regionen. Og vi er veldig stolte av at vi har de to første helelektriske kranbilene fra Volvo på veiene i dag.

Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt.
Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran

Positiv erfaring

En av de to nevnte Volvo FE-ene har svingt inn på plassen foran Optimeras bygg i Vestby. Bilen tilhører Østkran, og transportselskapet forteller om et begivenhetsrikt år for firmaet som har kjørt for byggevareaktøren siden 2013.

– Vi fikk en forespørsel fra Optimera om at de ønsket elektriske kranbiler. Det ble vi med på ettersom vi prøver å se litt fremover. Avtalen ble at vi skulle stille med el-bilene, mens de skulle bistå med lademuligheter og infrastruktur, forteller Harald Hansen, avdelingsleder og controller i Østkran.

Den første el-lastebilen ankom i slutten av 2021, den andre like over nyttår. Med Oslo som utgangspunkt, og forsyningsanlegget i Østre Aker vei som ladestasjon, har det blitt et fruktbart samarbeid.

– Erfaringen har vært positiv. Det var naturlig nok noen små barnesykdommer i starten, men Volvo og Optimera har vært med på å løse de utfordringene vi har hatt. Det har etter hvert fungert glimrende for oss, sier Hansen.

Planlegger kjøreruter

Han er klar på at rolleinndelingene med Optimera er tydelige.

– Vi stiller med bil og mann på fast oppmøtested hver dag, mens de legger opp kjørerutene så vi ikke får noen problemer med lading i løpet av dagen.

Skogholt følger opp med hva som har blitt gjort for å utnytte el-lastebilene best mulig.

–  Når det gjelder kjørerutene ut fra Oslo, satt vi først i møter med Volvo hvor vi så på tonnasjen på bilene, hvor mange løft krana skulle ha osv. Vi fikk jobbet oss inn til de riktige kjørerutene, og for vår del går disse elektriske bilene 10-12 mil om dagen. Med en kapasitet på 15, så er egentlig ikke rekkevidden noen utfordring for oss når bilene kan lade når de laster på anlegget.

Østkran-sjåfør Torkil Guntvedt er en av dem som sitter daglig i den elektriske Volvo-en. Han bekrefter at man har funnet et opplegg som fungerer godt.

– Optimera har en lokal løsning hvor vi lader om natta. Så når jeg kommer på jobb om morgenen, er bilen lastet, ladet og klar til å kjøre ut. Ser man utover dagen at man trenger mer strøm, og du vet du skal på en litt lengre tur, er det bare å kjøre bort til anlegget og bruke hurtigladeren. Det fungerer utrolig godt, sier Guntvedt.

Med den ladestrukturen Optimera legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda.
Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport

Ikke bare i storbyen

Det er for øvrig ikke bare transportører i Oslo-området som ser elektriske muligheter i samarbeid med Optimera. Også på Rudshøgda er en ladestasjon snart på plass.

– Det gir oss muligheten til å være med på utviklinga med alternative drivlinjer. For vår del vil det i hovedsak være elektrisk, og vi har intensjonsavtaler på tre Volvo-er. En FH og to FM-er, forteller Jan Vegard Johansen, bilansvarlig i Håkerud Johansen transport.

De to sistnevnte bilene skal ha tilholdssted på Optimera-anlegget på Rudshøgda.

– Med den ladestrukturen de legger opp til, er det fullt mulig å drifte en elektrisk lastebil også på bygda, mener Johansen, før han avslutningsvis legger til:

– Volvos rekkevidde er blant de bedre. Og med ladeinfrastrukturen ved forsyningsanlegget, ser jeg ingen stor grunn til rekkeviddeangst.

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.