Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Forholdet mellom Litra Gass og Volvo vokser seg stadig større og sterkere. Syv nye FH LNG-biler er levert, og transportørens fremtidsplaner inneholder flere Volvo-biler.

– Det sier seg selv hva vi mener om disse Volvo-bilene når vi kjøper syv nye nå, smiler Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass. Han og et knippe andre knyttet til Litra, Volvo og Trucknor Hordaland har samlet seg i sistnevntes lokaler i Bergen. På programmet står overrekking av nøkler til syv nye Volvo FH LNG-biler. Fem trekkvogner og to krokbiler.

– Vi tenker ikke lenger så mye på at det er gassbiler når vi har dem i trafikk. Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt, fastslår Karlsen.

Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Imponert

Samarbeidet mellom aktørene går flere år tilbake i tid. Noe som har resultert i at Litra Gass i dag har 20 gassdrevne Volvo-er i bilparken.

– Allerede for ti år siden fikk vi en bil av den første generasjonen gassbil. I 2018 var den nye generasjonen endelig på plass, og etter det har vi bygd ut flåten nokså radig. Inkludert de syv nå, har vi totalt 20 Volvo-er, sier Karlsen.

Han legger ikke skjul på at han er imponert over hva Volvo har fått til med det avanserte HPDI-drivstoffsystemet på de nye gassmotorene.

– Jeg trodde nesten ikke på det da Volvo gikk ut og sa at virkningsgrad og drivstoffutnyttelse var på linje med dieselbil. Men tallene våre nå viser at det stemmer. Bilene har blitt veldig mye mer energieffektive enn da vi startet denne satsingen.

Miljøgevinst

I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst med å kjøre lastebiler på flytende biogass. Noe som er avgjørende for Litra når det jobbes mot en grønnere fremtid.  

– Korrekt miljørapportering er en utfordring, derfor skal vi være edruelige og i hvert fall ikke overrapportere. Men som minimum reduserer disse bilene CO2-avtrykket vårt med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende dieselbiler.

Karlsen anslår at hver av de nye bilene kommer til å erstatte i snitt ca. 40.000 liter diesel pr. år.

– En liter diesel gir ca. 2,7 kg CO2. Så hvis vi da reduserer avtrykket med 90 prosent, så er det et betydelig antall tonn vi prater om.

Som kjent er det imidlertid intet tre som vokser inn i himmelen. Så hvilke utfordringer følger med de gassdrevne bilene?

– Det hadde vært ønskelig med litt større motorkraft, men samtidig så dekker bilene vårt behov. De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv, sier Karlsen og koster på seg et lurt smil. Før han blir mer alvorlig.

– Den største utfordringen knyttet til gassbiler, er uten tvil infrastrukturen.

De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Økende etterspørsel

Foreløpig er det svært få fyllestasjoner med flytende biogass. Lista over dagens fyllestasjoner inneholder kun Borgeskogen, Svinesundparken, Alnabru og Heimdal. Men man kan skimte bedring i horisonten.

– Vi vet at det er et 20-talls fyllestasjoner som enten er under planlegging eller bygging, så det blir spennende å se hvilket antall det faktisk ender opp med, sier Karlsen.

For interessen for gassdrevne biler er stigende. Noe Svein Arthur Pedersen i Trucknor Hordaland kan bekrefte.

– Det er definitivt økende etterspørsel etter gassbiler, men vi venter fortsatt på fyllestasjon i Bergen-området. Nå er det imidlertid flere prosesser på gang som vi håper kan gi oss fyllestasjoner i nærheten innen relativt kort tid, sier salgssjefen for lastebil.

Transporterer drivstoffet

Litra Gass selv er for øvrig i en særstilling ettersom de selv transporterer blant annet LPG, naturgass og biogass. Noe også de nye trekkerne skal gjøre.

– I første omgang blir vi nok tvunget til å dra de nye bilene på østsiden av fjellet, for der finnes det fyllestasjoner. Men vi kjører bortimot daglig turer mellom Bergen og Oslo med gassbil. Vi er vel nesten de eneste i transportbransjen som kan gjøre det ettersom vi har med oss drivstoffet selv. Vi kjøper det av de vi transporterer biogass til, forteller Karlsen.

Likevel påpeker han at Litra Gass i en årrekke har prioritert å gå i dialog med kollegaer og fremsnakke biogassløsningen. Direktøren mener det trengs flere på gassbil-sporet for at det skal bli bygd infrastruktur. Samt velvilje fra myndighetene.

– Nå er interessen for gassdrevne biler større, men mange trenger kanskje litt mer trygghet på at antall fyllestasjoner faktisk går vesentlig opp. Selv skal vi bestille flere biler og utvikle vårt bruksområde når flere fyllestasjoner dukker opp.

Verdsetter samarbeidet

Uansett tidspunkt for når nye fyllestasjoner kommer, er Litra Gass tydelige på at de er meget fornøyd med å ha Trucknor Hordaland og Volvo med seg på veien.

– Det er ganske enkelt helt fantastisk. At vi gjør såpass mye arbeid her i Bergen, når det ikke finnes et eneste fyllepunkt her ennå, sier mye om hvordan vi verdsetter jobben Trucknor gjør for oss. Vi har et meget godt samarbeid og summen av erfaringene våre begynner å bli veldig bra. Volvo sentralt har også støttet oss 100 prosent, forteller Litra-direktøren.

Viktig del av fremtiden

Dermed er ikke Karlsen sen med å innrømme at fremtidsplanene for alternative drivlinjer inneholder flere gassdrevne Volvo-biler.

– Absolutt. Vi kommer til å fortsette det løpet vi har startet på. Alle våre gassbiler må dessuten ha ADR-godkjenning, og når det ikke er tilgjengelig på el og hydrogen, så er dette måten å gjøre det på for oss, understreker Karlsen.

Rosen om fruktbart samarbeid går imidlertid begge veier.

– Litra Gass har vært, og er, en veldig viktig støttespiller for oss. De har vært med og testet gassbiler fra starten av og tilført oss mange nyttige erfaringer, sier Espen Sanne, Fleet Sales Manager i Volvo Norge AS.

Fra venstre: Henrik Kolsrud (teknisk sjef i Litra-konsernet), Oddvin Sæten (servicekontraktansvarlig i Volvo Norge), Espen Martinsen (driftsjef miljøtransport i Litra Gass), Jan Vidar Saue (kjøretøy og IT, Litra Gass), Vidar Villanger (opplæringsansvarlig i Litra Gass), Trond Nesse (teknisk leder i Trucknor Hordaland) og Steinar Karlsen (adm. direktør i Litra Gass).

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Forholdet mellom Litra Gass og Volvo vokser seg stadig større og sterkere. Syv nye FH LNG-biler er levert, og transportørens fremtidsplaner inneholder flere Volvo-biler.

– Det sier seg selv hva vi mener om disse Volvo-bilene når vi kjøper syv nye nå, smiler Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass. Han og et knippe andre knyttet til Litra, Volvo og Trucknor Hordaland har samlet seg i sistnevntes lokaler i Bergen. På programmet står overrekking av nøkler til syv nye Volvo FH LNG-biler. Fem trekkvogner og to krokbiler.

– Vi tenker ikke lenger så mye på at det er gassbiler når vi har dem i trafikk. Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt, fastslår Karlsen.

Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Imponert

Samarbeidet mellom aktørene går flere år tilbake i tid. Noe som har resultert i at Litra Gass i dag har 20 gassdrevne Volvo-er i bilparken.

– Allerede for ti år siden fikk vi en bil av den første generasjonen gassbil. I 2018 var den nye generasjonen endelig på plass, og etter det har vi bygd ut flåten nokså radig. Inkludert de syv nå, har vi totalt 20 Volvo-er, sier Karlsen.

Han legger ikke skjul på at han er imponert over hva Volvo har fått til med det avanserte HPDI-drivstoffsystemet på de nye gassmotorene.

– Jeg trodde nesten ikke på det da Volvo gikk ut og sa at virkningsgrad og drivstoffutnyttelse var på linje med dieselbil. Men tallene våre nå viser at det stemmer. Bilene har blitt veldig mye mer energieffektive enn da vi startet denne satsingen.

Miljøgevinst

I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst med å kjøre lastebiler på flytende biogass. Noe som er avgjørende for Litra når det jobbes mot en grønnere fremtid.  

– Korrekt miljørapportering er en utfordring, derfor skal vi være edruelige og i hvert fall ikke overrapportere. Men som minimum reduserer disse bilene CO2-avtrykket vårt med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende dieselbiler.

Karlsen anslår at hver av de nye bilene kommer til å erstatte i snitt ca. 40.000 liter diesel pr. år.

– En liter diesel gir ca. 2,7 kg CO2. Så hvis vi da reduserer avtrykket med 90 prosent, så er det et betydelig antall tonn vi prater om.

Som kjent er det imidlertid intet tre som vokser inn i himmelen. Så hvilke utfordringer følger med de gassdrevne bilene?

– Det hadde vært ønskelig med litt større motorkraft, men samtidig så dekker bilene vårt behov. De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv, sier Karlsen og koster på seg et lurt smil. Før han blir mer alvorlig.

– Den største utfordringen knyttet til gassbiler, er uten tvil infrastrukturen.

De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Økende etterspørsel

Foreløpig er det svært få fyllestasjoner med flytende biogass. Lista over dagens fyllestasjoner inneholder kun Borgeskogen, Svinesundparken, Alnabru og Heimdal. Men man kan skimte bedring i horisonten.

– Vi vet at det er et 20-talls fyllestasjoner som enten er under planlegging eller bygging, så det blir spennende å se hvilket antall det faktisk ender opp med, sier Karlsen.

For interessen for gassdrevne biler er stigende. Noe Svein Arthur Pedersen i Trucknor Hordaland kan bekrefte.

– Det er definitivt økende etterspørsel etter gassbiler, men vi venter fortsatt på fyllestasjon i Bergen-området. Nå er det imidlertid flere prosesser på gang som vi håper kan gi oss fyllestasjoner i nærheten innen relativt kort tid, sier salgssjefen for lastebil.

Transporterer drivstoffet

Litra Gass selv er for øvrig i en særstilling ettersom de selv transporterer blant annet LPG, naturgass og biogass. Noe også de nye trekkerne skal gjøre.

– I første omgang blir vi nok tvunget til å dra de nye bilene på østsiden av fjellet, for der finnes det fyllestasjoner. Men vi kjører bortimot daglig turer mellom Bergen og Oslo med gassbil. Vi er vel nesten de eneste i transportbransjen som kan gjøre det ettersom vi har med oss drivstoffet selv. Vi kjøper det av de vi transporterer biogass til, forteller Karlsen.

Likevel påpeker han at Litra Gass i en årrekke har prioritert å gå i dialog med kollegaer og fremsnakke biogassløsningen. Direktøren mener det trengs flere på gassbil-sporet for at det skal bli bygd infrastruktur. Samt velvilje fra myndighetene.

– Nå er interessen for gassdrevne biler større, men mange trenger kanskje litt mer trygghet på at antall fyllestasjoner faktisk går vesentlig opp. Selv skal vi bestille flere biler og utvikle vårt bruksområde når flere fyllestasjoner dukker opp.

Verdsetter samarbeidet

Uansett tidspunkt for når nye fyllestasjoner kommer, er Litra Gass tydelige på at de er meget fornøyd med å ha Trucknor Hordaland og Volvo med seg på veien.

– Det er ganske enkelt helt fantastisk. At vi gjør såpass mye arbeid her i Bergen, når det ikke finnes et eneste fyllepunkt her ennå, sier mye om hvordan vi verdsetter jobben Trucknor gjør for oss. Vi har et meget godt samarbeid og summen av erfaringene våre begynner å bli veldig bra. Volvo sentralt har også støttet oss 100 prosent, forteller Litra-direktøren.

Viktig del av fremtiden

Dermed er ikke Karlsen sen med å innrømme at fremtidsplanene for alternative drivlinjer inneholder flere gassdrevne Volvo-biler.

– Absolutt. Vi kommer til å fortsette det løpet vi har startet på. Alle våre gassbiler må dessuten ha ADR-godkjenning, og når det ikke er tilgjengelig på el og hydrogen, så er dette måten å gjøre det på for oss, understreker Karlsen.

Rosen om fruktbart samarbeid går imidlertid begge veier.

– Litra Gass har vært, og er, en veldig viktig støttespiller for oss. De har vært med og testet gassbiler fra starten av og tilført oss mange nyttige erfaringer, sier Espen Sanne, Fleet Sales Manager i Volvo Norge AS.

Fra venstre: Henrik Kolsrud (teknisk sjef i Litra-konsernet), Oddvin Sæten (servicekontraktansvarlig i Volvo Norge), Espen Martinsen (driftsjef miljøtransport i Litra Gass), Jan Vidar Saue (kjøretøy og IT, Litra Gass), Vidar Villanger (opplæringsansvarlig i Litra Gass), Trond Nesse (teknisk leder i Trucknor Hordaland) og Steinar Karlsen (adm. direktør i Litra Gass).

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Forholdet mellom Litra Gass og Volvo vokser seg stadig større og sterkere. Syv nye FH LNG-biler er levert, og transportørens fremtidsplaner inneholder flere Volvo-biler.

– Det sier seg selv hva vi mener om disse Volvo-bilene når vi kjøper syv nye nå, smiler Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass. Han og et knippe andre knyttet til Litra, Volvo og Trucknor Hordaland har samlet seg i sistnevntes lokaler i Bergen. På programmet står overrekking av nøkler til syv nye Volvo FH LNG-biler. Fem trekkvogner og to krokbiler.

– Vi tenker ikke lenger så mye på at det er gassbiler når vi har dem i trafikk. Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt, fastslår Karlsen.

Imponert

Samarbeidet mellom aktørene går flere år tilbake i tid. Noe som har resultert i at Litra Gass i dag har 20 gassdrevne Volvo-er i bilparken.

– Allerede for ti år siden fikk vi en bil av den første generasjonen gassbil. I 2018 var den nye generasjonen endelig på plass, og etter det har vi bygd ut flåten nokså radig. Inkludert de syv nå, har vi totalt 20 Volvo-er, sier Karlsen.

Han legger ikke skjul på at han er imponert over hva Volvo har fått til med det avanserte HPDI-drivstoffsystemet på de nye gassmotorene.

– Jeg trodde nesten ikke på det da Volvo gikk ut og sa at virkningsgrad og drivstoffutnyttelse var på linje med dieselbil. Men tallene våre nå viser at det stemmer. Bilene har blitt veldig mye mer energieffektive enn da vi startet denne satsingen.

Miljøgevinst

I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst med å kjøre lastebiler på flytende biogass. Noe som er avgjørende for Litra når det jobbes mot en grønnere fremtid.  

– Korrekt miljørapportering er en utfordring, derfor skal vi være edruelige og i hvert fall ikke overrapportere. Men som minimum reduserer disse bilene CO2-avtrykket vårt med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende dieselbiler.

Karlsen anslår at hver av de nye bilene kommer til å erstatte i snitt ca. 40.000 liter diesel pr. år.

– En liter diesel gir ca. 2,7 kg CO2. Så hvis vi da reduserer avtrykket med 90 prosent, så er det et betydelig antall tonn vi prater om.

Som kjent er det imidlertid intet tre som vokser inn i himmelen. Så hvilke utfordringer følger med de gassdrevne bilene?

– Det hadde vært ønskelig med litt større motorkraft, men samtidig så dekker bilene vårt behov. De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv, sier Karlsen og koster på seg et lurt smil. Før han blir mer alvorlig.

– Den største utfordringen knyttet til gassbiler, er uten tvil infrastrukturen.

Økende etterspørsel

Foreløpig er det svært få fyllestasjoner med flytende biogass. Lista over dagens fyllestasjoner inneholder kun Borgeskogen, Svinesundparken, Alnabru og Heimdal. Men man kan skimte bedring i horisonten.

– Vi vet at det er et 20-talls fyllestasjoner som enten er under planlegging eller bygging, så det blir spennende å se hvilket antall det faktisk ender opp med, sier Karlsen.

For interessen for gassdrevne biler er stigende. Noe Svein Arthur Pedersen i Trucknor Hordaland kan bekrefte.

– Det er definitivt økende etterspørsel etter gassbiler, men vi venter fortsatt på fyllestasjon i Bergen-området. Nå er det imidlertid flere prosesser på gang som vi håper kan gi oss fyllestasjoner i nærheten innen relativt kort tid, sier salgssjefen for lastebil.

Transporterer drivstoffet

Litra Gass selv er for øvrig i en særstilling ettersom de selv transporterer blant annet LPG, naturgass og biogass. Noe også de nye trekkerne skal gjøre.

– I første omgang blir vi nok tvunget til å dra de nye bilene på østsiden av fjellet, for der finnes det fyllestasjoner. Men vi kjører bortimot daglig turer mellom Bergen og Oslo med gassbil. Vi er vel nesten de eneste i transportbransjen som kan gjøre det ettersom vi har med oss drivstoffet selv. Vi kjøper det av de vi transporterer biogass til, forteller Karlsen.

Likevel påpeker han at Litra Gass i en årrekke har prioritert å gå i dialog med kollegaer og fremsnakke biogassløsningen. Direktøren mener det trengs flere på gassbil-sporet for at det skal bli bygd infrastruktur. Samt velvilje fra myndighetene.

– Nå er interessen for gassdrevne biler større, men mange trenger kanskje litt mer trygghet på at antall fyllestasjoner faktisk går vesentlig opp. Selv skal vi bestille flere biler og utvikle vårt bruksområde når flere fyllestasjoner dukker opp.

Verdsetter samarbeidet

Uansett tidspunkt for når nye fyllestasjoner kommer, er Litra Gass tydelige på at de er meget fornøyd med å ha Trucknor Hordaland og Volvo med seg på veien.

– Det er ganske enkelt helt fantastisk. At vi gjør såpass mye arbeid her i Bergen, når det ikke finnes et eneste fyllepunkt her ennå, sier mye om hvordan vi verdsetter jobben Trucknor gjør for oss. Vi har et meget godt samarbeid og summen av erfaringene våre begynner å bli veldig bra. Volvo sentralt har også støttet oss 100 prosent, forteller Litra-direktøren.

Viktig del av fremtiden

Dermed er ikke Karlsen sen med å innrømme at fremtidsplanene for alternative drivlinjer inneholder flere gassdrevne Volvo-biler.

– Absolutt. Vi kommer til å fortsette det løpet vi har startet på. Alle våre gassbiler må dessuten ha ADR-godkjenning, og når det ikke er tilgjengelig på el og hydrogen, så er dette måten å gjøre det på for oss, understreker Karlsen.

Rosen om fruktbart samarbeid går imidlertid begge veier.

– Litra Gass har vært, og er, en veldig viktig støttespiller for oss. De har vært med og testet gassbiler fra starten av og tilført oss mange nyttige erfaringer, sier Espen Sanne, Fleet Sales Manager i Volvo Norge AS.

Fra venstre: Henrik Kolsrud (teknisk sjef i Litra-konsernet), Oddvin Sæten (servicekontraktansvarlig i Volvo Norge), Espen Martinsen (driftsjef miljøtransport i Litra Gass), Jan Vidar Saue (kjøretøy og IT, Litra Gass), Vidar Villanger (opplæringsansvarlig i Litra Gass), Trond Nesse (teknisk leder i Trucknor Hordaland) og Steinar Karlsen (adm. direktør i Litra Gass).

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Forholdet mellom Litra Gass og Volvo vokser seg stadig større og sterkere. Syv nye FH LNG-biler er levert, og transportørens fremtidsplaner inneholder flere Volvo-biler.

– Det sier seg selv hva vi mener om disse Volvo-bilene når vi kjøper syv nye nå, smiler Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass. Han og et knippe andre knyttet til Litra, Volvo og Trucknor Hordaland har samlet seg i sistnevntes lokaler i Bergen. På programmet står overrekking av nøkler til syv nye Volvo FH LNG-biler. Fem trekkvogner og to krokbiler.

– Vi tenker ikke lenger så mye på at det er gassbiler når vi har dem i trafikk. Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt, fastslår Karlsen.

Bilene i seg selv representerer ikke noen utfordringer. Tvert imot – de fungerer veldig godt.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Imponert

Samarbeidet mellom aktørene går flere år tilbake i tid. Noe som har resultert i at Litra Gass i dag har 20 gassdrevne Volvo-er i bilparken.

– Allerede for ti år siden fikk vi en bil av den første generasjonen gassbil. I 2018 var den nye generasjonen endelig på plass, og etter det har vi bygd ut flåten nokså radig. Inkludert de syv nå, har vi totalt 20 Volvo-er, sier Karlsen.

Han legger ikke skjul på at han er imponert over hva Volvo har fått til med det avanserte HPDI-drivstoffsystemet på de nye gassmotorene.

– Jeg trodde nesten ikke på det da Volvo gikk ut og sa at virkningsgrad og drivstoffutnyttelse var på linje med dieselbil. Men tallene våre nå viser at det stemmer. Bilene har blitt veldig mye mer energieffektive enn da vi startet denne satsingen.

Miljøgevinst

I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst med å kjøre lastebiler på flytende biogass. Noe som er avgjørende for Litra når det jobbes mot en grønnere fremtid.  

– Korrekt miljørapportering er en utfordring, derfor skal vi være edruelige og i hvert fall ikke overrapportere. Men som minimum reduserer disse bilene CO2-avtrykket vårt med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende dieselbiler.

Karlsen anslår at hver av de nye bilene kommer til å erstatte i snitt ca. 40.000 liter diesel pr. år.

– En liter diesel gir ca. 2,7 kg CO2. Så hvis vi da reduserer avtrykket med 90 prosent, så er det et betydelig antall tonn vi prater om.

Som kjent er det imidlertid intet tre som vokser inn i himmelen. Så hvilke utfordringer følger med de gassdrevne bilene?

– Det hadde vært ønskelig med litt større motorkraft, men samtidig så dekker bilene vårt behov. De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv, sier Karlsen og koster på seg et lurt smil. Før han blir mer alvorlig.

– Den største utfordringen knyttet til gassbiler, er uten tvil infrastrukturen.

De som har størst problemer med at det bare er 460 hestekrefter, er gjerne de som ikke kjører bilen selv.
Steinar Karlsen, administrerende direktør i Litra Gass

Økende etterspørsel

Foreløpig er det svært få fyllestasjoner med flytende biogass. Lista over dagens fyllestasjoner inneholder kun Borgeskogen, Svinesundparken, Alnabru og Heimdal. Men man kan skimte bedring i horisonten.

– Vi vet at det er et 20-talls fyllestasjoner som enten er under planlegging eller bygging, så det blir spennende å se hvilket antall det faktisk ender opp med, sier Karlsen.

For interessen for gassdrevne biler er stigende. Noe Svein Arthur Pedersen i Trucknor Hordaland kan bekrefte.

– Det er definitivt økende etterspørsel etter gassbiler, men vi venter fortsatt på fyllestasjon i Bergen-området. Nå er det imidlertid flere prosesser på gang som vi håper kan gi oss fyllestasjoner i nærheten innen relativt kort tid, sier salgssjefen for lastebil.

Transporterer drivstoffet

Litra Gass selv er for øvrig i en særstilling ettersom de selv transporterer blant annet LPG, naturgass og biogass. Noe også de nye trekkerne skal gjøre.

– I første omgang blir vi nok tvunget til å dra de nye bilene på østsiden av fjellet, for der finnes det fyllestasjoner. Men vi kjører bortimot daglig turer mellom Bergen og Oslo med gassbil. Vi er vel nesten de eneste i transportbransjen som kan gjøre det ettersom vi har med oss drivstoffet selv. Vi kjøper det av de vi transporterer biogass til, forteller Karlsen.

Likevel påpeker han at Litra Gass i en årrekke har prioritert å gå i dialog med kollegaer og fremsnakke biogassløsningen. Direktøren mener det trengs flere på gassbil-sporet for at det skal bli bygd infrastruktur. Samt velvilje fra myndighetene.

– Nå er interessen for gassdrevne biler større, men mange trenger kanskje litt mer trygghet på at antall fyllestasjoner faktisk går vesentlig opp. Selv skal vi bestille flere biler og utvikle vårt bruksområde når flere fyllestasjoner dukker opp.

Verdsetter samarbeidet

Uansett tidspunkt for når nye fyllestasjoner kommer, er Litra Gass tydelige på at de er meget fornøyd med å ha Trucknor Hordaland og Volvo med seg på veien.

– Det er ganske enkelt helt fantastisk. At vi gjør såpass mye arbeid her i Bergen, når det ikke finnes et eneste fyllepunkt her ennå, sier mye om hvordan vi verdsetter jobben Trucknor gjør for oss. Vi har et meget godt samarbeid og summen av erfaringene våre begynner å bli veldig bra. Volvo sentralt har også støttet oss 100 prosent, forteller Litra-direktøren.

Viktig del av fremtiden

Dermed er ikke Karlsen sen med å innrømme at fremtidsplanene for alternative drivlinjer inneholder flere gassdrevne Volvo-biler.

– Absolutt. Vi kommer til å fortsette det løpet vi har startet på. Alle våre gassbiler må dessuten ha ADR-godkjenning, og når det ikke er tilgjengelig på el og hydrogen, så er dette måten å gjøre det på for oss, understreker Karlsen.

Rosen om fruktbart samarbeid går imidlertid begge veier.

– Litra Gass har vært, og er, en veldig viktig støttespiller for oss. De har vært med og testet gassbiler fra starten av og tilført oss mange nyttige erfaringer, sier Espen Sanne, Fleet Sales Manager i Volvo Norge AS.

Fra venstre: Henrik Kolsrud (teknisk sjef i Litra-konsernet), Oddvin Sæten (servicekontraktansvarlig i Volvo Norge), Espen Martinsen (driftsjef miljøtransport i Litra Gass), Jan Vidar Saue (kjøretøy og IT, Litra Gass), Vidar Villanger (opplæringsansvarlig i Litra Gass), Trond Nesse (teknisk leder i Trucknor Hordaland) og Steinar Karlsen (adm. direktør i Litra Gass).

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.