– Vi lever av lønnsomme transportører

– Vi lever av lønnsomme transportører

Skal vi konstruere våre lastebiler slik at kunden får best mulig økonomisk resultat, eller skal vi gi oss selv et best mulig resultat i VECTO, spør Lasse Sætre i Volvo Trucks Norge.

Ikke overraskende dreier Volvo Trucks mot kunden.  

Men først til utgangspunktet. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er et simuleringsverktøy for å fastslå CO2-utslipp og teoretisk drivstofforbruk. Det er en internasjonal målestandard, innført av EU, og det legger tydelige føringer på lastebilprodusentene.

I 2019 ble «baseline» satt for en lastebils forbruk. Det er et ufravikelig krav at dette skal ned femten prosent innen 2025. For lastebilprodusentene finnes det ikke alternativ til dette.

– De økonomiske sanksjonene fra EU er så store for de som ikke klarer det at det ikke vil være regningssvarende å bygge bil lenger. De vil rett og slett ikke lenger være en del av bransjen, presiserer Sætre.

Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Hver dråpe teller

Da sier det seg selv at Volvo, som alle andre, er helt nødt til å forholde seg til dette. Det gjør de også gjennom å ha utviklet en effektiv drivlinje. Eksempelvis er I-Save TC-motoren konstruert for at motor, gir, bakaksel og elektronikk sammen har ett mål for øye. Det skal gå lengst mulig på en dråpe diesel.

Forbrukstallene denne motoren leverer er oppsiktsvekkende lave.

– I tillegg fikk alle våre motorer store oppgraderinger i 2019. Høsten 2022 kommer det nye som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk, understreker Sætre.

Reduksjon i drivstoff-forbruk er ikke bare nøkkelen. Det er både nøkkel, lås og dør. CO2-utslippet fra en lastebil er helt uløselig knyttet til forbruket av diesel.

– Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer, understreker produktsjefen.

LES OGSÅ: Volvo Trucks forbedrer drivstofforbruk på langtransportruter

VECTO kontra virkelighet

Men hva mente egentlig produktsjefen med sitt innledende spørsmål? Volvo har ikke et ensidig fokus på Vecto alene, men velger å se dette i sammenheng med den enkelte kundes behov. Årsakene er mange, og sammensatte. Sætre mener en del av svaret ligger i hvordan disse tallene kalkuleres, og under hvilke forhold dataene hentes inn.

– Alle fabrikanter tester sine produkter med en kjøresyklus og en teoretisk test, men dette tvinger bilfabrikantene til å optimere mer mot VECTO enn mot virkeligheten, begynner Sætre.

For denne beregningen tar ikke spesifikt hensyn til våre kjøreforhold og topografien her til lands. I Norge går bilene med høyere vekter, i mer kupert terreng, med lavere gjennomsnittlige hastigheter.   

– En bil som er optimal i VECTO vil ikke være det på Haukelikjøring, for å ta et eksempel, forklarer Sætre.

– Vi suboptimerer ikke bilene våre for å treffe i VECTO, konstaterer han.

Med høyere hastigheter vil luftmotstanden være en vesentlig faktor. Selvsagt også i Norge, men med 15-20 km/t lavere snitthastighet vil ikke denne ytre faktoren påvirke i like stor grad.

Her har produktsjefen en liten betraktning.

– Volvo og alle andre bilfabrikker bruker milliarder på å modellere luftmotstand og gjør relativt store endringer. Så leveres bilene til eier, som setter på fire lys på taket og en kufanger. Alt produsenten har klart å knipe forsvinner der, sier han og smiler, tross alt.

Høsten 2022 kommer det motorer som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Sikkerhet først

Vi har vært innom flere vesentlige forbruksfaktorer. Motor og luftmotstand er to viktige. Sætre trekker frem noe annet som kanskje ikke så mange tenker på.

– Det er tre-fire prosent forskjell i rullemotstand fra et dekk til et annet. Man kan enkelt få ned VECTO-tallene ved å sette på et kategori A-dekk, men det er helt uegnet i Norge. Her risikerer vi vinterføre på fjellovergangene i 8 av 12 måneder. Det er vi nødt til å ta hensyn til overfor kundene våre, forklarer Sætre.

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen. Vi leverer ikke biler med dekk som ikke er egnet for kunden for å redusere miljøpåvirkningen, for å ta det som et bilde på at sikkerhet vinner, fortsetter han.

Kjørestil viktigst

En kommer heller ikke unna at uansett hvor mye man optimaliserer og effektiviserer vil personen med hendene på rattet ha stor betydning for det faktiske forbruket. Sætre anslår at kjørestil utgjør så mye som 25% i differanse mellom ytterpunktene. Det betyr virkelig noe, når vi vet at et lavt forbrukstall er ensbetydende med et lavt CO2-tall.

– Denne forbruksdifferansen er størst i kjøring der det skjer noe, for eksempel ved bykjøring, forklarer Sætre.

Hvor konsentrert og forutseende du er som sjåfør er og blir en vesentlig faktor.

– Det handler egentlig om hvor aggressiv kjørestilen er, om du går av gassen tidlig nok, bruker terrenget til å akselerere og hvordan du leser trafikkbildet, sier Sætre.

Så er det selvsagt lett å si at du ikke skal sitte og jage om du har tid nok. Det stiller seg kanskje annerledes om ruten din er lagt opp slik at du akkurat rekker den viktige ferja, eksempelvis.

– Lastebileier og befrakter kan helt klart legge til rette for mer økonomisk drift. Kjøringen bør være tilrettelagt på den måten at det er greit med tid slik at ruten kan gjennomføres innen sjåførens kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier Sætre.

La systemet jobbe

For å oppnå lavest mulig drivstoff-forbruk, og dermed lavest mulig utslipp peker Sætre også på viktigheten av å bruke bilens systemer, og da i særdeleshet cruise control. Systemet vet hvor tung bilen er, og hvordan bakken foran deg er utformet.

– Lar du den jobbe i topografien er det opp til fem prosent å spare, sier Sætre.

Han har hørt mange ganger at sjåfører mener de kan kjøre bedre enn det systemet gjør. Han gir dem også rett, men med forbehold.

– Det kan godt være du gjør det om du kjenner veien og bilen veldig godt, og om du er opplagt og konsentrert, men over det jevne er cruise control mer effektivt. Når vi ser på data sammen med kunden er det de med høy bruk av cruise control som har de beste drivstoffresultatene, sier han.

– Det er ekstremt mange faktorer, oppsummerer produktsjefen.

På kundens side

Derfor kikker ikke Lasse Sætre og Volvo Trucks så voldsomt på VECTO, utover det å holde seg på riktig side av de fastsatte rammene. Men selv om Volvo Trucks ikke nødvendigvis jakter høy score her, er de konstant på utkikk etter besparelser i drivstoff, og dermed mer miljøvennlige og kostnadseffektive biler.

– Vi skal klare kravene, men vi lever av lønnsomme transportører. Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre. Det å levere en bil som er optimal for det kunden skal utføre med den samme bilen må være mer styrende enn at det ser bra ut i et regneark i EU. Så får vi som produsent forholde oss til regnearkene, sier Lasse Sætre avslutningsvis.

Les mer om Volvo FH med I-Save her

Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

– Vi lever av lønnsomme transportører

– Vi lever av lønnsomme transportører

Skal vi konstruere våre lastebiler slik at kunden får best mulig økonomisk resultat, eller skal vi gi oss selv et best mulig resultat i VECTO, spør Lasse Sætre i Volvo Trucks Norge.

Ikke overraskende dreier Volvo Trucks mot kunden.  

Men først til utgangspunktet. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er et simuleringsverktøy for å fastslå CO2-utslipp og teoretisk drivstofforbruk. Det er en internasjonal målestandard, innført av EU, og det legger tydelige føringer på lastebilprodusentene.

I 2019 ble «baseline» satt for en lastebils forbruk. Det er et ufravikelig krav at dette skal ned femten prosent innen 2025. For lastebilprodusentene finnes det ikke alternativ til dette.

– De økonomiske sanksjonene fra EU er så store for de som ikke klarer det at det ikke vil være regningssvarende å bygge bil lenger. De vil rett og slett ikke lenger være en del av bransjen, presiserer Sætre.

Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Hver dråpe teller

Da sier det seg selv at Volvo, som alle andre, er helt nødt til å forholde seg til dette. Det gjør de også gjennom å ha utviklet en effektiv drivlinje. Eksempelvis er I-Save TC-motoren konstruert for at motor, gir, bakaksel og elektronikk sammen har ett mål for øye. Det skal gå lengst mulig på en dråpe diesel.

Forbrukstallene denne motoren leverer er oppsiktsvekkende lave.

– I tillegg fikk alle våre motorer store oppgraderinger i 2019. Høsten 2022 kommer det nye som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk, understreker Sætre.

Reduksjon i drivstoff-forbruk er ikke bare nøkkelen. Det er både nøkkel, lås og dør. CO2-utslippet fra en lastebil er helt uløselig knyttet til forbruket av diesel.

– Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer, understreker produktsjefen.

LES OGSÅ: Volvo Trucks forbedrer drivstofforbruk på langtransportruter

VECTO kontra virkelighet

Men hva mente egentlig produktsjefen med sitt innledende spørsmål? Volvo har ikke et ensidig fokus på Vecto alene, men velger å se dette i sammenheng med den enkelte kundes behov. Årsakene er mange, og sammensatte. Sætre mener en del av svaret ligger i hvordan disse tallene kalkuleres, og under hvilke forhold dataene hentes inn.

– Alle fabrikanter tester sine produkter med en kjøresyklus og en teoretisk test, men dette tvinger bilfabrikantene til å optimere mer mot VECTO enn mot virkeligheten, begynner Sætre.

For denne beregningen tar ikke spesifikt hensyn til våre kjøreforhold og topografien her til lands. I Norge går bilene med høyere vekter, i mer kupert terreng, med lavere gjennomsnittlige hastigheter.   

– En bil som er optimal i VECTO vil ikke være det på Haukelikjøring, for å ta et eksempel, forklarer Sætre.

– Vi suboptimerer ikke bilene våre for å treffe i VECTO, konstaterer han.

Med høyere hastigheter vil luftmotstanden være en vesentlig faktor. Selvsagt også i Norge, men med 15-20 km/t lavere snitthastighet vil ikke denne ytre faktoren påvirke i like stor grad.

Her har produktsjefen en liten betraktning.

– Volvo og alle andre bilfabrikker bruker milliarder på å modellere luftmotstand og gjør relativt store endringer. Så leveres bilene til eier, som setter på fire lys på taket og en kufanger. Alt produsenten har klart å knipe forsvinner der, sier han og smiler, tross alt.

Høsten 2022 kommer det motorer som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Sikkerhet først

Vi har vært innom flere vesentlige forbruksfaktorer. Motor og luftmotstand er to viktige. Sætre trekker frem noe annet som kanskje ikke så mange tenker på.

– Det er tre-fire prosent forskjell i rullemotstand fra et dekk til et annet. Man kan enkelt få ned VECTO-tallene ved å sette på et kategori A-dekk, men det er helt uegnet i Norge. Her risikerer vi vinterføre på fjellovergangene i 8 av 12 måneder. Det er vi nødt til å ta hensyn til overfor kundene våre, forklarer Sætre.

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen. Vi leverer ikke biler med dekk som ikke er egnet for kunden for å redusere miljøpåvirkningen, for å ta det som et bilde på at sikkerhet vinner, fortsetter han.

Kjørestil viktigst

En kommer heller ikke unna at uansett hvor mye man optimaliserer og effektiviserer vil personen med hendene på rattet ha stor betydning for det faktiske forbruket. Sætre anslår at kjørestil utgjør så mye som 25% i differanse mellom ytterpunktene. Det betyr virkelig noe, når vi vet at et lavt forbrukstall er ensbetydende med et lavt CO2-tall.

– Denne forbruksdifferansen er størst i kjøring der det skjer noe, for eksempel ved bykjøring, forklarer Sætre.

Hvor konsentrert og forutseende du er som sjåfør er og blir en vesentlig faktor.

– Det handler egentlig om hvor aggressiv kjørestilen er, om du går av gassen tidlig nok, bruker terrenget til å akselerere og hvordan du leser trafikkbildet, sier Sætre.

Så er det selvsagt lett å si at du ikke skal sitte og jage om du har tid nok. Det stiller seg kanskje annerledes om ruten din er lagt opp slik at du akkurat rekker den viktige ferja, eksempelvis.

– Lastebileier og befrakter kan helt klart legge til rette for mer økonomisk drift. Kjøringen bør være tilrettelagt på den måten at det er greit med tid slik at ruten kan gjennomføres innen sjåførens kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier Sætre.

Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

La systemet jobbe

For å oppnå lavest mulig drivstoff-forbruk, og dermed lavest mulig utslipp peker Sætre også på viktigheten av å bruke bilens systemer, og da i særdeleshet cruise control. Systemet vet hvor tung bilen er, og hvordan bakken foran deg er utformet.

– Lar du den jobbe i topografien er det opp til fem prosent å spare, sier Sætre.

Han har hørt mange ganger at sjåfører mener de kan kjøre bedre enn det systemet gjør. Han gir dem også rett, men med forbehold.

– Det kan godt være du gjør det om du kjenner veien og bilen veldig godt, og om du er opplagt og konsentrert, men over det jevne er cruise control mer effektivt. Når vi ser på data sammen med kunden er det de med høy bruk av cruise control som har de beste drivstoffresultatene, sier han.

– Det er ekstremt mange faktorer, oppsummerer produktsjefen.

På kundens side

Derfor kikker ikke Lasse Sætre og Volvo Trucks så voldsomt på VECTO, utover det å holde seg på riktig side av de fastsatte rammene. Men selv om Volvo Trucks ikke nødvendigvis jakter høy score her, er de konstant på utkikk etter besparelser i drivstoff, og dermed mer miljøvennlige og kostnadseffektive biler.

– Vi skal klare kravene, men vi lever av lønnsomme transportører. Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre. Det å levere en bil som er optimal for det kunden skal utføre med den samme bilen må være mer styrende enn at det ser bra ut i et regneark i EU. Så får vi som produsent forholde oss til regnearkene, sier Lasse Sætre avslutningsvis.

Les mer om Volvo FH med I-Save her

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

– Vi lever av lønnsomme transportører

– Vi lever av lønnsomme transportører

Skal vi konstruere våre lastebiler slik at kunden får best mulig økonomisk resultat, eller skal vi gi oss selv et best mulig resultat i VECTO, spør Lasse Sætre i Volvo Trucks Norge.

Ikke overraskende dreier Volvo Trucks mot kunden.  

Men først til utgangspunktet. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er et simuleringsverktøy for å fastslå CO2-utslipp og teoretisk drivstofforbruk. Det er en internasjonal målestandard, innført av EU, og det legger tydelige føringer på lastebilprodusentene.

I 2019 ble «baseline» satt for en lastebils forbruk. Det er et ufravikelig krav at dette skal ned femten prosent innen 2025. For lastebilprodusentene finnes det ikke alternativ til dette.

– De økonomiske sanksjonene fra EU er så store for de som ikke klarer det at det ikke vil være regningssvarende å bygge bil lenger. De vil rett og slett ikke lenger være en del av bransjen, presiserer Sætre.

Hver dråpe teller

Da sier det seg selv at Volvo, som alle andre, er helt nødt til å forholde seg til dette. Det gjør de også gjennom å ha utviklet en effektiv drivlinje. Eksempelvis er I-Save TC-motoren konstruert for at motor, gir, bakaksel og elektronikk sammen har ett mål for øye. Det skal gå lengst mulig på en dråpe diesel.

Forbrukstallene denne motoren leverer er oppsiktsvekkende lave.

– I tillegg fikk alle våre motorer store oppgraderinger i 2019. Høsten 2022 kommer det nye som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk, understreker Sætre.

Reduksjon i drivstoff-forbruk er ikke bare nøkkelen. Det er både nøkkel, lås og dør. CO2-utslippet fra en lastebil er helt uløselig knyttet til forbruket av diesel.

– Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer, understreker produktsjefen.

LES OGSÅ: Volvo Trucks forbedrer drivstofforbruk på langtransportruter

VECTO kontra virkelighet

Men hva mente egentlig produktsjefen med sitt innledende spørsmål? Volvo har ikke et ensidig fokus på Vecto alene, men velger å se dette i sammenheng med den enkelte kundes behov. Årsakene er mange, og sammensatte. Sætre mener en del av svaret ligger i hvordan disse tallene kalkuleres, og under hvilke forhold dataene hentes inn.

– Alle fabrikanter tester sine produkter med en kjøresyklus og en teoretisk test, men dette tvinger bilfabrikantene til å optimere mer mot VECTO enn mot virkeligheten, begynner Sætre.

For denne beregningen tar ikke spesifikt hensyn til våre kjøreforhold og topografien her til lands. I Norge går bilene med høyere vekter, i mer kupert terreng, med lavere gjennomsnittlige hastigheter.   

– En bil som er optimal i VECTO vil ikke være det på Haukelikjøring, for å ta et eksempel, forklarer Sætre.

– Vi suboptimerer ikke bilene våre for å treffe i VECTO, konstaterer han.

Med høyere hastigheter vil luftmotstanden være en vesentlig faktor. Selvsagt også i Norge, men med 15-20 km/t lavere snitthastighet vil ikke denne ytre faktoren påvirke i like stor grad.

Her har produktsjefen en liten betraktning.

– Volvo og alle andre bilfabrikker bruker milliarder på å modellere luftmotstand og gjør relativt store endringer. Så leveres bilene til eier, som setter på fire lys på taket og en kufanger. Alt produsenten har klart å knipe forsvinner der, sier han og smiler, tross alt.

Sikkerhet først

Vi har vært innom flere vesentlige forbruksfaktorer. Motor og luftmotstand er to viktige. Sætre trekker frem noe annet som kanskje ikke så mange tenker på.

– Det er tre-fire prosent forskjell i rullemotstand fra et dekk til et annet. Man kan enkelt få ned VECTO-tallene ved å sette på et kategori A-dekk, men det er helt uegnet i Norge. Her risikerer vi vinterføre på fjellovergangene i 8 av 12 måneder. Det er vi nødt til å ta hensyn til overfor kundene våre, forklarer Sætre.

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen. Vi leverer ikke biler med dekk som ikke er egnet for kunden for å redusere miljøpåvirkningen, for å ta det som et bilde på at sikkerhet vinner, fortsetter han.

Kjørestil viktigst

En kommer heller ikke unna at uansett hvor mye man optimaliserer og effektiviserer vil personen med hendene på rattet ha stor betydning for det faktiske forbruket. Sætre anslår at kjørestil utgjør så mye som 25% i differanse mellom ytterpunktene. Det betyr virkelig noe, når vi vet at et lavt forbrukstall er ensbetydende med et lavt CO2-tall.

– Denne forbruksdifferansen er størst i kjøring der det skjer noe, for eksempel ved bykjøring, forklarer Sætre.

Hvor konsentrert og forutseende du er som sjåfør er og blir en vesentlig faktor.

– Det handler egentlig om hvor aggressiv kjørestilen er, om du går av gassen tidlig nok, bruker terrenget til å akselerere og hvordan du leser trafikkbildet, sier Sætre.

Så er det selvsagt lett å si at du ikke skal sitte og jage om du har tid nok. Det stiller seg kanskje annerledes om ruten din er lagt opp slik at du akkurat rekker den viktige ferja, eksempelvis.

– Lastebileier og befrakter kan helt klart legge til rette for mer økonomisk drift. Kjøringen bør være tilrettelagt på den måten at det er greit med tid slik at ruten kan gjennomføres innen sjåførens kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier Sætre.

La systemet jobbe

For å oppnå lavest mulig drivstoff-forbruk, og dermed lavest mulig utslipp peker Sætre også på viktigheten av å bruke bilens systemer, og da i særdeleshet cruise control. Systemet vet hvor tung bilen er, og hvordan bakken foran deg er utformet.

– Lar du den jobbe i topografien er det opp til fem prosent å spare, sier Sætre.

Han har hørt mange ganger at sjåfører mener de kan kjøre bedre enn det systemet gjør. Han gir dem også rett, men med forbehold.

– Det kan godt være du gjør det om du kjenner veien og bilen veldig godt, og om du er opplagt og konsentrert, men over det jevne er cruise control mer effektivt. Når vi ser på data sammen med kunden er det de med høy bruk av cruise control som har de beste drivstoffresultatene, sier han.

– Det er ekstremt mange faktorer, oppsummerer produktsjefen.

På kundens side

Derfor kikker ikke Lasse Sætre og Volvo Trucks så voldsomt på VECTO, utover det å holde seg på riktig side av de fastsatte rammene. Men selv om Volvo Trucks ikke nødvendigvis jakter høy score her, er de konstant på utkikk etter besparelser i drivstoff, og dermed mer miljøvennlige og kostnadseffektive biler.

– Vi skal klare kravene, men vi lever av lønnsomme transportører. Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre. Det å levere en bil som er optimal for det kunden skal utføre med den samme bilen må være mer styrende enn at det ser bra ut i et regneark i EU. Så får vi som produsent forholde oss til regnearkene, sier Lasse Sætre avslutningsvis.

Les mer om Volvo FH med I-Save her

– Vi lever av lønnsomme transportører

– Vi lever av lønnsomme transportører

Skal vi konstruere våre lastebiler slik at kunden får best mulig økonomisk resultat, eller skal vi gi oss selv et best mulig resultat i VECTO, spør Lasse Sætre i Volvo Trucks Norge.

Ikke overraskende dreier Volvo Trucks mot kunden.  

Men først til utgangspunktet. VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er et simuleringsverktøy for å fastslå CO2-utslipp og teoretisk drivstofforbruk. Det er en internasjonal målestandard, innført av EU, og det legger tydelige føringer på lastebilprodusentene.

I 2019 ble «baseline» satt for en lastebils forbruk. Det er et ufravikelig krav at dette skal ned femten prosent innen 2025. For lastebilprodusentene finnes det ikke alternativ til dette.

– De økonomiske sanksjonene fra EU er så store for de som ikke klarer det at det ikke vil være regningssvarende å bygge bil lenger. De vil rett og slett ikke lenger være en del av bransjen, presiserer Sætre.

Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Hver dråpe teller

Da sier det seg selv at Volvo, som alle andre, er helt nødt til å forholde seg til dette. Det gjør de også gjennom å ha utviklet en effektiv drivlinje. Eksempelvis er I-Save TC-motoren konstruert for at motor, gir, bakaksel og elektronikk sammen har ett mål for øye. Det skal gå lengst mulig på en dråpe diesel.

Forbrukstallene denne motoren leverer er oppsiktsvekkende lave.

– I tillegg fikk alle våre motorer store oppgraderinger i 2019. Høsten 2022 kommer det nye som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk, understreker Sætre.

Reduksjon i drivstoff-forbruk er ikke bare nøkkelen. Det er både nøkkel, lås og dør. CO2-utslippet fra en lastebil er helt uløselig knyttet til forbruket av diesel.

– Du får 2,66 kilo CO2 på en liter diesel uansett hvordan du snur og vender på det. Det er det kjemien som bestemmer, understreker produktsjefen.

LES OGSÅ: Volvo Trucks forbedrer drivstofforbruk på langtransportruter

VECTO kontra virkelighet

Men hva mente egentlig produktsjefen med sitt innledende spørsmål? Volvo har ikke et ensidig fokus på Vecto alene, men velger å se dette i sammenheng med den enkelte kundes behov. Årsakene er mange, og sammensatte. Sætre mener en del av svaret ligger i hvordan disse tallene kalkuleres, og under hvilke forhold dataene hentes inn.

– Alle fabrikanter tester sine produkter med en kjøresyklus og en teoretisk test, men dette tvinger bilfabrikantene til å optimere mer mot VECTO enn mot virkeligheten, begynner Sætre.

For denne beregningen tar ikke spesifikt hensyn til våre kjøreforhold og topografien her til lands. I Norge går bilene med høyere vekter, i mer kupert terreng, med lavere gjennomsnittlige hastigheter.   

– En bil som er optimal i VECTO vil ikke være det på Haukelikjøring, for å ta et eksempel, forklarer Sætre.

– Vi suboptimerer ikke bilene våre for å treffe i VECTO, konstaterer han.

Med høyere hastigheter vil luftmotstanden være en vesentlig faktor. Selvsagt også i Norge, men med 15-20 km/t lavere snitthastighet vil ikke denne ytre faktoren påvirke i like stor grad.

Her har produktsjefen en liten betraktning.

– Volvo og alle andre bilfabrikker bruker milliarder på å modellere luftmotstand og gjør relativt store endringer. Så leveres bilene til eier, som setter på fire lys på taket og en kufanger. Alt produsenten har klart å knipe forsvinner der, sier han og smiler, tross alt.

Høsten 2022 kommer det motorer som gjør at vi får ytterlige reduksjoner i drivstofforbruk.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Sikkerhet først

Vi har vært innom flere vesentlige forbruksfaktorer. Motor og luftmotstand er to viktige. Sætre trekker frem noe annet som kanskje ikke så mange tenker på.

– Det er tre-fire prosent forskjell i rullemotstand fra et dekk til et annet. Man kan enkelt få ned VECTO-tallene ved å sette på et kategori A-dekk, men det er helt uegnet i Norge. Her risikerer vi vinterføre på fjellovergangene i 8 av 12 måneder. Det er vi nødt til å ta hensyn til overfor kundene våre, forklarer Sætre.

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen. Vi leverer ikke biler med dekk som ikke er egnet for kunden for å redusere miljøpåvirkningen, for å ta det som et bilde på at sikkerhet vinner, fortsetter han.

Kjørestil viktigst

En kommer heller ikke unna at uansett hvor mye man optimaliserer og effektiviserer vil personen med hendene på rattet ha stor betydning for det faktiske forbruket. Sætre anslår at kjørestil utgjør så mye som 25% i differanse mellom ytterpunktene. Det betyr virkelig noe, når vi vet at et lavt forbrukstall er ensbetydende med et lavt CO2-tall.

– Denne forbruksdifferansen er størst i kjøring der det skjer noe, for eksempel ved bykjøring, forklarer Sætre.

Hvor konsentrert og forutseende du er som sjåfør er og blir en vesentlig faktor.

– Det handler egentlig om hvor aggressiv kjørestilen er, om du går av gassen tidlig nok, bruker terrenget til å akselerere og hvordan du leser trafikkbildet, sier Sætre.

Så er det selvsagt lett å si at du ikke skal sitte og jage om du har tid nok. Det stiller seg kanskje annerledes om ruten din er lagt opp slik at du akkurat rekker den viktige ferja, eksempelvis.

– Lastebileier og befrakter kan helt klart legge til rette for mer økonomisk drift. Kjøringen bør være tilrettelagt på den måten at det er greit med tid slik at ruten kan gjennomføres innen sjåførens kjøre- og hviletidsbestemmelser, sier Sætre.

Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

La systemet jobbe

For å oppnå lavest mulig drivstoff-forbruk, og dermed lavest mulig utslipp peker Sætre også på viktigheten av å bruke bilens systemer, og da i særdeleshet cruise control. Systemet vet hvor tung bilen er, og hvordan bakken foran deg er utformet.

– Lar du den jobbe i topografien er det opp til fem prosent å spare, sier Sætre.

Han har hørt mange ganger at sjåfører mener de kan kjøre bedre enn det systemet gjør. Han gir dem også rett, men med forbehold.

– Det kan godt være du gjør det om du kjenner veien og bilen veldig godt, og om du er opplagt og konsentrert, men over det jevne er cruise control mer effektivt. Når vi ser på data sammen med kunden er det de med høy bruk av cruise control som har de beste drivstoffresultatene, sier han.

– Det er ekstremt mange faktorer, oppsummerer produktsjefen.

På kundens side

Derfor kikker ikke Lasse Sætre og Volvo Trucks så voldsomt på VECTO, utover det å holde seg på riktig side av de fastsatte rammene. Men selv om Volvo Trucks ikke nødvendigvis jakter høy score her, er de konstant på utkikk etter besparelser i drivstoff, og dermed mer miljøvennlige og kostnadseffektive biler.

– Vi skal klare kravene, men vi lever av lønnsomme transportører. Vi påvirker verden i større grad ved å ha lavest mulig forbrukstall for kundene våre. Det å levere en bil som er optimal for det kunden skal utføre med den samme bilen må være mer styrende enn at det ser bra ut i et regneark i EU. Så får vi som produsent forholde oss til regnearkene, sier Lasse Sætre avslutningsvis.

Les mer om Volvo FH med I-Save her

– Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre nøkkelord. Med sikkerhet på toppen.
Lasse B. Sætre, produktsjef Volvo Trucks Norge

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.