Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

– At vi havner så høyt opp i konkurransen er både bonus og dessert, men det viktige er kompetansen vi får tilbake, sier Jon Tiller, verkstedleder på Wist Last & Buss i Trondheim.

Tidligere i år var det nemlig duket for finale i Vista, Volvos verdensomspennende mekanikerkonkurranse. Her endte norske Team Abstinens fra Wist Last & Buss i Trondheim til slutt opp på en kruttsterk 5. plass, i konkurranse med 16.000 mekanikere fra hele kloden.

Verdifullt for bedriften

Vi skal komme tilbake til konkurransen, men først litt mer om hvorfor arbeidsgiver Wist Last & Buss ikke bare godkjenner deltagelse, men aktivt oppfordrer sine ansatte til å sette av tid til dette.

– Vi ser at våre mekanikere kommer borti en del som vi sjelden ellers er borti, men som er viktige detaljer å ha med seg. De må lete i forskjellig litteratur og Volvo-systemer. Den biten er veldig viktig, sier Tiller.

Det er selvsagt verdifull kunnskap for en arbeidsgiver som lever av rask og presis problemløsning i hverdagen på verkstedet.

– Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder. Våre mekanikere gjør reparasjonen riktig første gang. Disse tingene er absolutt viktig for oss, understreker verkstedlederen.

Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder.
Jon Tiller, verkstedleder Wist Last & Buss Trondheim.

Liten bragd

For seiersvante nordmenn høres det kanskje ikke umiddelbart ut som så mye å skrive hjem om med en 5. plass, men bare det å komme til finalen i seg selv er en liten bragd. I år var det med over 16.000 deltagere i innledende runder. Selve finalen fant sted i Sverige med 160 deltagere fordelt på 42 lag. 99% av deltagerne var altså på det tidspunktet ute av dansen, så veien dit var lang og snirklete.

– Det er veldig tøft å hevde seg i Vista. Mange lag gjør mye forberedelser i forkant. Jeg må si at det er veldig god innsats av et norsk lag å havne på en femteplass i så hard konkurranse, sier Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

Lag med variert bakgrunn

Team Abstinens er fire stykker fra Wist Trondheim med variert bakgrunn fra verksted og klargjøring, og er dermed ganske godt skodd for en konkurranse som dette. De kom seg også greit igjennom alle hindre frem mot finaleuken i Gøteborg i september i år.

På selve finaledagen fikk alle lag fire stasjoner de skulle innom. Med 20-25 minutter per stasjon måtte de løse både praktiske og teoretiske oppgaver. Blant dem feilsøking på datalink, oppkobling av hengerfunksjoner og feilsøking på el-system. På to av stasjonene skulle oppgaver utføres med VR-briller. Relativt variert, med andre ord.

– Vi hadde ingen kunnskap om hva slags oppgaver vi skulle få. Vi var inne på et avlukke og fikk en blekke med oppgaver. Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene. Det er lett å bli oppkavet og stresset, forteller Vegar Kleven i Team Abstinens.

TEAM ABSTINENS: Denne gjengen kapret en kruttsterk 5. plass i årets "Volvo-VM". Fra venstre Christian Trøite, Ove Antonsen, Vegar Kleven og Arne Løvø.

Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene.

Det er veldig tøft å hevde seg i Vista.
Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

– Stort tidspress

For de var nødt til å dele seg opp. Tiden tillot ikke direkte samarbeid på de respektive stasjonene. Da handlet det om best mulig fordeling, basert på den enkeltes styrker.

–  Det holder ikke å ha med én mann som er flink og gjør alle oppgavene, da går tiden fra deg. Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida. Hvis det er én som jobber og resten ser på, rekker vi noen få spørsmål på teoridelen før blir vi kastet ut, forklarer Kleven.

Ikke minst blir tidspresset stort fordi det holder ikke å bare løse oppgaven, den må løses på den riktige måten.

– Vi må bruke de verktøyene som er tilgjengelig. Vi vet kanskje hva vi skal gjøre basert på vår erfaring, men da får vi trekk selv om svaret er rett, for vi har ikke funnet den rette veien til svaret. Det er fordi litteraturen til Volvo er så omfattende, forklarer Kleven.

– Veldig artig

Det endte kanskje ikke helt til pallen, men Team Abstinens er allikevel svært god fornøyd med egen innsats, noe de også har grunn til.

– Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis, sier Vegar Kleven i Team Abstinens og gliser.

– Det er veldig artig å få være med på Vista, og hele opplegget rundt finalene, fortsetter han.

JUBEL: Team Abstinens sto for et historisk godt resultat i Vista-konkurransen i år.
Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis!

En gulrot

Som verkstedleder Jon Tiller, tror også Vegar Kleven at de får med seg en god del kunnskap tilbake i hverdagssituasjonen på verkstedet av deltagelsen på Vista.

– Du lærer å bruke og finne frem i systemer du kanskje ikke bruker til daglig. Du må finne frem i en del finurlige, kompliserte spørsmål som ikke er dagligdagse, men du løser det med å jobbe som et lag, rett og slett, forteller han.

Så viktig er det for Wist Trondheim at det vanker en belønning for alle ansatte som ønsker å sette av tid til å delta i Vista-konkurransen.

– Alle som blir med får en tur av oss, og stort sett går den turen dit de ønsker. Det er en liten gulrot som bedriften gir dem, sier verkstedleder Jon Tiller.

FORNØYD: Jon Tiller ved Wist Last & Buss i Trondheim oppfordrer alle sine ansatte til å delta i Vista-konkurransen.
Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida.
Vegar Kleven

FAKTA OM VISTA

Vista (Volvo International Service Training Award) er en verdensomspennende konkurranse for ettermarkedet i Volvo Lastebil og Volvo Buss.  

Opprinnelig startet for mekanikere i Sverige på 1950-tallet og er nå verdens største konkurranse for personell i servicemarkedet.

Konkurransen gjelder både for lastebil og buss, samt resten av servicemarkedet som delelager og servicemarkedssjefer og kundemottak.

VISTA 2022

VISTA lansering og registrering: 10. januar, 2022
Del 1: 26. januar – 16. februar
Pitstop 1: 21. – 25. mars
Del 2: 20. april – 11. mai
Digitale semifinaler, uke 26, 2022
World Final, Gøteborg, 5.-10. september 2022

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

– At vi havner så høyt opp i konkurransen er både bonus og dessert, men det viktige er kompetansen vi får tilbake, sier Jon Tiller, verkstedleder på Wist Last & Buss i Trondheim.

Tidligere i år var det nemlig duket for finale i Vista, Volvos verdensomspennende mekanikerkonkurranse. Her endte norske Team Abstinens fra Wist Last & Buss i Trondheim til slutt opp på en kruttsterk 5. plass, i konkurranse med 16.000 mekanikere fra hele kloden.

Verdifullt for bedriften

Vi skal komme tilbake til konkurransen, men først litt mer om hvorfor arbeidsgiver Wist Last & Buss ikke bare godkjenner deltagelse, men aktivt oppfordrer sine ansatte til å sette av tid til dette.

– Vi ser at våre mekanikere kommer borti en del som vi sjelden ellers er borti, men som er viktige detaljer å ha med seg. De må lete i forskjellig litteratur og Volvo-systemer. Den biten er veldig viktig, sier Tiller.

Det er selvsagt verdifull kunnskap for en arbeidsgiver som lever av rask og presis problemløsning i hverdagen på verkstedet.

– Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder. Våre mekanikere gjør reparasjonen riktig første gang. Disse tingene er absolutt viktig for oss, understreker verkstedlederen.

Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder.
Jon Tiller, verkstedleder Wist Last & Buss Trondheim.

Liten bragd

For seiersvante nordmenn høres det kanskje ikke umiddelbart ut som så mye å skrive hjem om med en 5. plass, men bare det å komme til finalen i seg selv er en liten bragd. I år var det med over 16.000 deltagere i innledende runder. Selve finalen fant sted i Sverige med 160 deltagere fordelt på 42 lag. 99% av deltagerne var altså på det tidspunktet ute av dansen, så veien dit var lang og snirklete.

– Det er veldig tøft å hevde seg i Vista. Mange lag gjør mye forberedelser i forkant. Jeg må si at det er veldig god innsats av et norsk lag å havne på en femteplass i så hard konkurranse, sier Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

Lag med variert bakgrunn

Team Abstinens er fire stykker fra Wist Trondheim med variert bakgrunn fra verksted og klargjøring, og er dermed ganske godt skodd for en konkurranse som dette. De kom seg også greit igjennom alle hindre frem mot finaleuken i Gøteborg i september i år.

På selve finaledagen fikk alle lag fire stasjoner de skulle innom. Med 20-25 minutter per stasjon måtte de løse både praktiske og teoretiske oppgaver. Blant dem feilsøking på datalink, oppkobling av hengerfunksjoner og feilsøking på el-system. På to av stasjonene skulle oppgaver utføres med VR-briller. Relativt variert, med andre ord.

– Vi hadde ingen kunnskap om hva slags oppgaver vi skulle få. Vi var inne på et avlukke og fikk en blekke med oppgaver. Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene. Det er lett å bli oppkavet og stresset, forteller Vegar Kleven i Team Abstinens.

TEAM ABSTINENS: Denne gjengen kapret en kruttsterk 5. plass i årets "Volvo-VM". Fra venstre Christian Trøite, Ove Antonsen, Vegar Kleven og Arne Løvø.

Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene.

Det er veldig tøft å hevde seg i Vista.
Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

– Stort tidspress

For de var nødt til å dele seg opp. Tiden tillot ikke direkte samarbeid på de respektive stasjonene. Da handlet det om best mulig fordeling, basert på den enkeltes styrker.

–  Det holder ikke å ha med én mann som er flink og gjør alle oppgavene, da går tiden fra deg. Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida. Hvis det er én som jobber og resten ser på, rekker vi noen få spørsmål på teoridelen før blir vi kastet ut, forklarer Kleven.

Ikke minst blir tidspresset stort fordi det holder ikke å bare løse oppgaven, den må løses på den riktige måten.

– Vi må bruke de verktøyene som er tilgjengelig. Vi vet kanskje hva vi skal gjøre basert på vår erfaring, men da får vi trekk selv om svaret er rett, for vi har ikke funnet den rette veien til svaret. Det er fordi litteraturen til Volvo er så omfattende, forklarer Kleven.

– Veldig artig

Det endte kanskje ikke helt til pallen, men Team Abstinens er allikevel svært god fornøyd med egen innsats, noe de også har grunn til.

– Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis, sier Vegar Kleven i Team Abstinens og gliser.

– Det er veldig artig å få være med på Vista, og hele opplegget rundt finalene, fortsetter han.

JUBEL: Team Abstinens sto for et historisk godt resultat i Vista-konkurransen i år.
Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis!

Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida.
Vegar Kleven

En gulrot

Som verkstedleder Jon Tiller, tror også Vegar Kleven at de får med seg en god del kunnskap tilbake i hverdagssituasjonen på verkstedet av deltagelsen på Vista.

– Du lærer å bruke og finne frem i systemer du kanskje ikke bruker til daglig. Du må finne frem i en del finurlige, kompliserte spørsmål som ikke er dagligdagse, men du løser det med å jobbe som et lag, rett og slett, forteller han.

Så viktig er det for Wist Trondheim at det vanker en belønning for alle ansatte som ønsker å sette av tid til å delta i Vista-konkurransen.

– Alle som blir med får en tur av oss, og stort sett går den turen dit de ønsker. Det er en liten gulrot som bedriften gir dem, sier verkstedleder Jon Tiller.

FORNØYD: Jon Tiller ved Wist Last & Buss i Trondheim oppfordrer alle sine ansatte til å delta i Vista-konkurransen.

FAKTA OM VISTA

Vista (Volvo International Service Training Award) er en verdensomspennende konkurranse for ettermarkedet i Volvo Lastebil og Volvo Buss.  

Opprinnelig startet for mekanikere i Sverige på 1950-tallet og er nå verdens største konkurranse for personell i servicemarkedet.

Konkurransen gjelder både for lastebil og buss, samt resten av servicemarkedet som delelager og servicemarkedssjefer og kundemottak.

VISTA 2022

VISTA lansering og registrering: 10. januar, 2022
Del 1: 26. januar – 16. februar
Pitstop 1: 21. – 25. mars
Del 2: 20. april – 11. mai
Digitale semifinaler, uke 26, 2022
World Final, Gøteborg, 5.-10. september 2022

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

– At vi havner så høyt opp i konkurransen er både bonus og dessert, men det viktige er kompetansen vi får tilbake, sier Jon Tiller, verkstedleder på Wist Last & Buss i Trondheim.

Tidligere i år var det nemlig duket for finale i Vista, Volvos verdensomspennende mekanikerkonkurranse. Her endte norske Team Abstinens fra Wist Last & Buss i Trondheim til slutt opp på en kruttsterk 5. plass, i konkurranse med 16.000 mekanikere fra hele kloden.

Verdifullt for bedriften

Vi skal komme tilbake til konkurransen, men først litt mer om hvorfor arbeidsgiver Wist Last & Buss ikke bare godkjenner deltagelse, men aktivt oppfordrer sine ansatte til å sette av tid til dette.

– Vi ser at våre mekanikere kommer borti en del som vi sjelden ellers er borti, men som er viktige detaljer å ha med seg. De må lete i forskjellig litteratur og Volvo-systemer. Den biten er veldig viktig, sier Tiller.

Det er selvsagt verdifull kunnskap for en arbeidsgiver som lever av rask og presis problemløsning i hverdagen på verkstedet.

– Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder. Våre mekanikere gjør reparasjonen riktig første gang. Disse tingene er absolutt viktig for oss, understreker verkstedlederen.

Liten bragd

For seiersvante nordmenn høres det kanskje ikke umiddelbart ut som så mye å skrive hjem om med en 5. plass, men bare det å komme til finalen i seg selv er en liten bragd. I år var det med over 16.000 deltagere i innledende runder. Selve finalen fant sted i Sverige med 160 deltagere fordelt på 42 lag. 99% av deltagerne var altså på det tidspunktet ute av dansen, så veien dit var lang og snirklete.

– Det er veldig tøft å hevde seg i Vista. Mange lag gjør mye forberedelser i forkant. Jeg må si at det er veldig god innsats av et norsk lag å havne på en femteplass i så hard konkurranse, sier Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

Lag med variert bakgrunn

Team Abstinens er fire stykker fra Wist Trondheim med variert bakgrunn fra verksted og klargjøring, og er dermed ganske godt skodd for en konkurranse som dette. De kom seg også greit igjennom alle hindre frem mot finaleuken i Gøteborg i september i år.

På selve finaledagen fikk alle lag fire stasjoner de skulle innom. Med 20-25 minutter per stasjon måtte de løse både praktiske og teoretiske oppgaver. Blant dem feilsøking på datalink, oppkobling av hengerfunksjoner og feilsøking på el-system. På to av stasjonene skulle oppgaver utføres med VR-briller. Relativt variert, med andre ord.

– Vi hadde ingen kunnskap om hva slags oppgaver vi skulle få. Vi var inne på et avlukke og fikk en blekke med oppgaver. Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene. Det er lett å bli oppkavet og stresset, forteller Vegar Kleven i Team Abstinens.

TEAM ABSTINENS: Denne gjengen kapret en kruttsterk 5. plass i årets "Volvo-VM". Fra venstre Christian Trøite, Ove Antonsen, Vegar Kleven og Arne Løvø.

Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene.

– Stort tidspress

For de var nødt til å dele seg opp. Tiden tillot ikke direkte samarbeid på de respektive stasjonene. Da handlet det om best mulig fordeling, basert på den enkeltes styrker.

–  Det holder ikke å ha med én mann som er flink og gjør alle oppgavene, da går tiden fra deg. Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida. Hvis det er én som jobber og resten ser på, rekker vi noen få spørsmål på teoridelen før blir vi kastet ut, forklarer Kleven.

Ikke minst blir tidspresset stort fordi det holder ikke å bare løse oppgaven, den må løses på den riktige måten.

– Vi må bruke de verktøyene som er tilgjengelig. Vi vet kanskje hva vi skal gjøre basert på vår erfaring, men da får vi trekk selv om svaret er rett, for vi har ikke funnet den rette veien til svaret. Det er fordi litteraturen til Volvo er så omfattende, forklarer Kleven.

– Veldig artig

Det endte kanskje ikke helt til pallen, men Team Abstinens er allikevel svært god fornøyd med egen innsats, noe de også har grunn til.

– Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis, sier Vegar Kleven i Team Abstinens og gliser.

– Det er veldig artig å få være med på Vista, og hele opplegget rundt finalene, fortsetter han.

JUBEL: Team Abstinens sto for et historisk godt resultat i Vista-konkurransen i år.
Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis!

En gulrot

Som verkstedleder Jon Tiller, tror også Vegar Kleven at de får med seg en god del kunnskap tilbake i hverdagssituasjonen på verkstedet av deltagelsen på Vista.

– Du lærer å bruke og finne frem i systemer du kanskje ikke bruker til daglig. Du må finne frem i en del finurlige, kompliserte spørsmål som ikke er dagligdagse, men du løser det med å jobbe som et lag, rett og slett, forteller han.

Så viktig er det for Wist Trondheim at det vanker en belønning for alle ansatte som ønsker å sette av tid til å delta i Vista-konkurransen.

– Alle som blir med får en tur av oss, og stort sett går den turen dit de ønsker. Det er en liten gulrot som bedriften gir dem, sier verkstedleder Jon Tiller.

FORNØYD: Jon Tiller ved Wist Last & Buss i Trondheim oppfordrer alle sine ansatte til å delta i Vista-konkurransen.

FAKTA OM VISTA

Vista (Volvo International Service Training Award) er en verdensomspennende konkurranse for ettermarkedet i Volvo Lastebil og Volvo Buss.  

Opprinnelig startet for mekanikere i Sverige på 1950-tallet og er nå verdens største konkurranse for personell i servicemarkedet.

Konkurransen gjelder både for lastebil og buss, samt resten av servicemarkedet som delelager og servicemarkedssjefer og kundemottak.

VISTA 2022

VISTA lansering og registrering: 10. januar, 2022
Del 1: 26. januar – 16. februar
Pitstop 1: 21. – 25. mars
Del 2: 20. april – 11. mai
Digitale semifinaler, uke 26, 2022
World Final, Gøteborg, 5.-10. september 2022

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

Vista-thriller for Wist-team fra Tiller

– At vi havner så høyt opp i konkurransen er både bonus og dessert, men det viktige er kompetansen vi får tilbake, sier Jon Tiller, verkstedleder på Wist Last & Buss i Trondheim.

Tidligere i år var det nemlig duket for finale i Vista, Volvos verdensomspennende mekanikerkonkurranse. Her endte norske Team Abstinens fra Wist Last & Buss i Trondheim til slutt opp på en kruttsterk 5. plass, i konkurranse med 16.000 mekanikere fra hele kloden.

Verdifullt for bedriften

Vi skal komme tilbake til konkurransen, men først litt mer om hvorfor arbeidsgiver Wist Last & Buss ikke bare godkjenner deltagelse, men aktivt oppfordrer sine ansatte til å sette av tid til dette.

– Vi ser at våre mekanikere kommer borti en del som vi sjelden ellers er borti, men som er viktige detaljer å ha med seg. De må lete i forskjellig litteratur og Volvo-systemer. Den biten er veldig viktig, sier Tiller.

Det er selvsagt verdifull kunnskap for en arbeidsgiver som lever av rask og presis problemløsning i hverdagen på verkstedet.

– Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder. Våre mekanikere gjør reparasjonen riktig første gang. Disse tingene er absolutt viktig for oss, understreker verkstedlederen.

Vi får kompetanse tilbake og som en konsekvens av det, mer fornøyde kunder.
Jon Tiller, verkstedleder Wist Last & Buss Trondheim.

Liten bragd

For seiersvante nordmenn høres det kanskje ikke umiddelbart ut som så mye å skrive hjem om med en 5. plass, men bare det å komme til finalen i seg selv er en liten bragd. I år var det med over 16.000 deltagere i innledende runder. Selve finalen fant sted i Sverige med 160 deltagere fordelt på 42 lag. 99% av deltagerne var altså på det tidspunktet ute av dansen, så veien dit var lang og snirklete.

– Det er veldig tøft å hevde seg i Vista. Mange lag gjør mye forberedelser i forkant. Jeg må si at det er veldig god innsats av et norsk lag å havne på en femteplass i så hard konkurranse, sier Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

Lag med variert bakgrunn

Team Abstinens er fire stykker fra Wist Trondheim med variert bakgrunn fra verksted og klargjøring, og er dermed ganske godt skodd for en konkurranse som dette. De kom seg også greit igjennom alle hindre frem mot finaleuken i Gøteborg i september i år.

På selve finaledagen fikk alle lag fire stasjoner de skulle innom. Med 20-25 minutter per stasjon måtte de løse både praktiske og teoretiske oppgaver. Blant dem feilsøking på datalink, oppkobling av hengerfunksjoner og feilsøking på el-system. På to av stasjonene skulle oppgaver utføres med VR-briller. Relativt variert, med andre ord.

– Vi hadde ingen kunnskap om hva slags oppgaver vi skulle få. Vi var inne på et avlukke og fikk en blekke med oppgaver. Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene. Det er lett å bli oppkavet og stresset, forteller Vegar Kleven i Team Abstinens.

TEAM ABSTINENS: Denne gjengen kapret en kruttsterk 5. plass i årets "Volvo-VM". Fra venstre Christian Trøite, Ove Antonsen, Vegar Kleven og Arne Løvø.

Tidspresset var så stort at vi måtte dele oss opp. En måtte jobbe på bilen, en annen med PC og de to siste satt med de teoretiske spørsmålene.

Det er veldig tøft å hevde seg i Vista.
Håvard Johnsen, teknisk lærer i Volvo Norge og nasjonalt ansvarlig for Vista-konkurransen.

– Stort tidspress

For de var nødt til å dele seg opp. Tiden tillot ikke direkte samarbeid på de respektive stasjonene. Da handlet det om best mulig fordeling, basert på den enkeltes styrker.

–  Det holder ikke å ha med én mann som er flink og gjør alle oppgavene, da går tiden fra deg. Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida. Hvis det er én som jobber og resten ser på, rekker vi noen få spørsmål på teoridelen før blir vi kastet ut, forklarer Kleven.

Ikke minst blir tidspresset stort fordi det holder ikke å bare løse oppgaven, den må løses på den riktige måten.

– Vi må bruke de verktøyene som er tilgjengelig. Vi vet kanskje hva vi skal gjøre basert på vår erfaring, men da får vi trekk selv om svaret er rett, for vi har ikke funnet den rette veien til svaret. Det er fordi litteraturen til Volvo er så omfattende, forklarer Kleven.

– Veldig artig

Det endte kanskje ikke helt til pallen, men Team Abstinens er allikevel svært god fornøyd med egen innsats, noe de også har grunn til.

– Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis, sier Vegar Kleven i Team Abstinens og gliser.

– Det er veldig artig å få være med på Vista, og hele opplegget rundt finalene, fortsetter han.

JUBEL: Team Abstinens sto for et historisk godt resultat i Vista-konkurransen i år.
Det er vel ingen norske lag som har kommet så høyt som en femteplass før. Det forrige var vel en 11. plass for noen år siden. Så er vi jo godt fornøyd med å slå svenskene, naturligvis!

Vi må være gode på forskjellige ting for i det hele tatt få fullført oppgaven og komme igjennom på tida.
Vegar Kleven

En gulrot

Som verkstedleder Jon Tiller, tror også Vegar Kleven at de får med seg en god del kunnskap tilbake i hverdagssituasjonen på verkstedet av deltagelsen på Vista.

– Du lærer å bruke og finne frem i systemer du kanskje ikke bruker til daglig. Du må finne frem i en del finurlige, kompliserte spørsmål som ikke er dagligdagse, men du løser det med å jobbe som et lag, rett og slett, forteller han.

Så viktig er det for Wist Trondheim at det vanker en belønning for alle ansatte som ønsker å sette av tid til å delta i Vista-konkurransen.

– Alle som blir med får en tur av oss, og stort sett går den turen dit de ønsker. Det er en liten gulrot som bedriften gir dem, sier verkstedleder Jon Tiller.

FORNØYD: Jon Tiller ved Wist Last & Buss i Trondheim oppfordrer alle sine ansatte til å delta i Vista-konkurransen.

FAKTA OM VISTA

Vista (Volvo International Service Training Award) er en verdensomspennende konkurranse for ettermarkedet i Volvo Lastebil og Volvo Buss.  

Opprinnelig startet for mekanikere i Sverige på 1950-tallet og er nå verdens største konkurranse for personell i servicemarkedet.

Konkurransen gjelder både for lastebil og buss, samt resten av servicemarkedet som delelager og servicemarkedssjefer og kundemottak.

VISTA 2022

VISTA lansering og registrering: 10. januar, 2022
Del 1: 26. januar – 16. februar
Pitstop 1: 21. – 25. mars
Del 2: 20. april – 11. mai
Digitale semifinaler, uke 26, 2022
World Final, Gøteborg, 5.-10. september 2022

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.