– Biogassbilene har vært en suksess

– Biogassbilene har vært en suksess

REMA Distribusjon satser tungt på Volvos biogassbiler. Ett år etter at den første rullet inn gjennom porten, er dommen tydelig.

– Vår erfaring med bilene er veldig god. De viser seg å være minst like gode i drift som de gamle dieselbilene, og har vært en suksess så langt, sier Anders Hustoft, daglig leder i REMA Distribusjon Transport.

Han påpeker at biogassbiler er en sentral del av REMAs plan for å nå det grønne målet de har satt. Innen utgangen av 2026 skal alle egeneide kjøretøy være skiftet ut med mer miljøvennlige biler, enten med nullutslipp eller på biogass. Den jobben er for alvor i gang.

Vi bruker biogassbilene på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer.
Anders Hustoft

Korte og mellomlange distanser

Den første biogassbilen fra Volvo var på plass i april 2022. I dag har REMA totalt seks, en i Trondheim og fem på Østlandet. Ytterligere seks er i bestilling.

– De som er her på Vinterbro brukes i distribusjon til REMA 1000-butikker på Østlandet. Vi bruker dem på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer, forteller Hustoft.

Den daglige lederen er klar på at det fortsatt er begrenset med fyllestasjoner for flytende biogass. Noe som igjen setter krav til god planlegging.

– Vi benytter oss av fyllestasjonene på Furuset, Svinesundparken og Borgeskogen. De utgjør et triangel rundt Oslofjorden som gjør det lettere for oss å effektivt disponere disse bilene. I tillegg så benytter vi Innlandsporten på de lengste turene våre, sier Hustoft, før han legger til:

– Flere av sjåførene var skeptiske til å gå fra diesel til biogass, men det har fungert veldig godt.

Positivt overrasket

– Jeg skal innrømme at jeg var betenkt, ja, forteller Ola-Johan Jakobsen.

Den 58 år gamle REMA-sjåføren hadde aldri tidligere kjørt en biogassbil da han satte seg bak rattet på den gassdrevne Volvo FH-en.

– Min bekymring var at fylling kom til å bli en stressfaktor ettersom det er lite utbygd for tanking pr. dags dato. Men det fungerer bra, det må jeg si. Det er ikke noe problem så lenge man planlegger godt, mener Jakobsen.

Etter to måneder i den nye bilen, begynner veteranen å kjenne sitt ferske arbeidsredskap godt.

– Skal man utnytte en biogassbil best mulig, må man lære seg å kjøre økonomisk. Og da gjør jeg det den forteller meg at jeg skal gjøre, og det er å kjøre på cruisekontroll for det meste, forteller han.

Sjåføren, med over 30 års erfaring i yrket, innrømmer at han er imponert av sin nye doning.

– Jeg er positivt overrasket over hvor bra den egentlig er. Den er et veldig solid arbeidsverktøy med god komfort. Med enda litt større tank, hadde den vært komplett, konkluderer han.

Driftssikre

Nettopp kvaliteten på kjøretøyene, er noe også transportledelsen i REMA påpeker.

– Det er flere grunner til at vi velger FH- og FM-biogassbiler fra Volvo. Høy kvalitet, god kjørekomfort og godt ettermarked er noen av dem. Vi vet også at Volvo setter sikkerhet høyt, noe som er viktig for oss og våre sjåfører, sier Borgar Pettersen, driftssjef for transportmateriell i REMA Distribusjon.

Han kan fortelle om særdeles få utfordringer med de nye lastebilene.

– De er driftssikre. Vi har hatt svært lite utfordringer med dem, og dukker det opp noe får vi hjelp, forteller han.

Hva så med det økonomiske regnestykket ved å ha biogassbil kontra dieselbil, hvilke erfaringer har REMA gjort seg der?

– I utgangspunktet er en biogassbil litt dyrere å kjøpe inn. Drivstoffprisene er jo svært variable for tiden, men akkurat nå drifter vi en biogassbil minst like billig som en dieselbil. Det har også sammenheng med bompengefritak, samt Enova-støtte i forbindelse med investering i disse bilene, sier Anders Hustoft.

LES MER:

Gasser på med klimanøytralt drivstoff

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Støtter 14 nye biogass-stasjoner med 84 millioner kroner

Vi har hatt svært lite utfordringer med biogassbilene.
Borgar Pettersen

Naturlig samarbeidspartner

Både han og kollega Pettersen ser lyst på fortsettelsen – både med tanke på biogassbiler generelt og samarbeidet med Volvo.

– Fyllemulighetene er i ferd med å bli bedre, det er jo vedtatt å bygge flere stasjoner for flytende biogass. Når de er på plass, blir det enklere å være enda mer fleksibel i bruken av disse bilene, sier Hustoft.

– Biogassbiler vil være viktige i fremtiden, det samme med el-lastebiler. Derfor har vi også tre elektriske Volvo-er i bestilling. Vi ser på Volvo som en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å nå våre strategiske mål, avslutter Pettersen.

– Biogassbilene har vært en suksess

– Biogassbilene har vært en suksess

REMA Distribusjon satser tungt på Volvos biogassbiler. Ett år etter at den første rullet inn gjennom porten, er dommen tydelig.

– Vår erfaring med bilene er veldig god. De viser seg å være minst like gode i drift som de gamle dieselbilene, og har vært en suksess så langt, sier Anders Hustoft, daglig leder i REMA Distribusjon Transport.

Han påpeker at biogassbiler er en sentral del av REMAs plan for å nå det grønne målet de har satt. Innen utgangen av 2026 skal alle egeneide kjøretøy være skiftet ut med mer miljøvennlige biler, enten med nullutslipp eller på biogass. Den jobben er for alvor i gang.

Vi bruker biogassbilene på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer.
Anders Hustoft

Korte og mellomlange distanser

Den første biogassbilen fra Volvo var på plass i april 2022. I dag har REMA totalt seks, en i Trondheim og fem på Østlandet. Ytterligere seks er i bestilling.

– De som er her på Vinterbro brukes i distribusjon til REMA 1000-butikker på Østlandet. Vi bruker dem på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer, forteller Hustoft.

Den daglige lederen er klar på at det fortsatt er begrenset med fyllestasjoner for flytende biogass. Noe som igjen setter krav til god planlegging.

– Vi benytter oss av fyllestasjonene på Furuset, Svinesundparken og Borgeskogen. De utgjør et triangel rundt Oslofjorden som gjør det lettere for oss å effektivt disponere disse bilene. I tillegg så benytter vi Innlandsporten på de lengste turene våre, sier Hustoft, før han legger til:

– Flere av sjåførene var skeptiske til å gå fra diesel til biogass, men det har fungert veldig godt.

Positivt overrasket

– Jeg skal innrømme at jeg var betenkt, ja, forteller Ola-Johan Jakobsen.

Den 58 år gamle REMA-sjåføren hadde aldri tidligere kjørt en biogassbil da han satte seg bak rattet på den gassdrevne Volvo FH-en.

– Min bekymring var at fylling kom til å bli en stressfaktor ettersom det er lite utbygd for tanking pr. dags dato. Men det fungerer bra, det må jeg si. Det er ikke noe problem så lenge man planlegger godt, mener Jakobsen.

Etter to måneder i den nye bilen, begynner veteranen å kjenne sitt ferske arbeidsredskap godt.

– Skal man utnytte en biogassbil best mulig, må man lære seg å kjøre økonomisk. Og da gjør jeg det den forteller meg at jeg skal gjøre, og det er å kjøre på cruisekontroll for det meste, forteller han.

Sjåføren, med over 30 års erfaring i yrket, innrømmer at han er imponert av sin nye doning.

– Jeg er positivt overrasket over hvor bra den egentlig er. Den er et veldig solid arbeidsverktøy med god komfort. Med enda litt større tank, hadde den vært komplett, konkluderer han.

Driftssikre

Nettopp kvaliteten på kjøretøyene, er noe også transportledelsen i REMA påpeker.

– Det er flere grunner til at vi velger FH- og FM-biogassbiler fra Volvo. Høy kvalitet, god kjørekomfort og godt ettermarked er noen av dem. Vi vet også at Volvo setter sikkerhet høyt, noe som er viktig for oss og våre sjåfører, sier Borgar Pettersen, driftssjef for transportmateriell i REMA Distribusjon.

Han kan fortelle om særdeles få utfordringer med de nye lastebilene.

– De er driftssikre. Vi har hatt svært lite utfordringer med dem, og dukker det opp noe får vi hjelp, forteller han.

Hva så med det økonomiske regnestykket ved å ha biogassbil kontra dieselbil, hvilke erfaringer har REMA gjort seg der?

– I utgangspunktet er en biogassbil litt dyrere å kjøpe inn. Drivstoffprisene er jo svært variable for tiden, men akkurat nå drifter vi en biogassbil minst like billig som en dieselbil. Det har også sammenheng med bompengefritak, samt Enova-støtte i forbindelse med investering i disse bilene, sier Anders Hustoft.

LES MER:

Gasser på med klimanøytralt drivstoff

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Støtter 14 nye biogass-stasjoner med 84 millioner kroner

Vi har hatt svært lite utfordringer med biogassbilene.
Borgar Pettersen

Naturlig samarbeidspartner

Både han og kollega Pettersen ser lyst på fortsettelsen – både med tanke på biogassbiler generelt og samarbeidet med Volvo.

– Fyllemulighetene er i ferd med å bli bedre, det er jo vedtatt å bygge flere stasjoner for flytende biogass. Når de er på plass, blir det enklere å være enda mer fleksibel i bruken av disse bilene, sier Hustoft.

– Biogassbiler vil være viktige i fremtiden, det samme med el-lastebiler. Derfor har vi også tre elektriske Volvo-er i bestilling. Vi ser på Volvo som en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å nå våre strategiske mål, avslutter Pettersen.

– Biogassbilene har vært en suksess

– Biogassbilene har vært en suksess

REMA Distribusjon satser tungt på Volvos biogassbiler. Ett år etter at den første rullet inn gjennom porten, er dommen tydelig.

– Vår erfaring med bilene er veldig god. De viser seg å være minst like gode i drift som de gamle dieselbilene, og har vært en suksess så langt, sier Anders Hustoft, daglig leder i REMA Distribusjon Transport.

Han påpeker at biogassbiler er en sentral del av REMAs plan for å nå det grønne målet de har satt. Innen utgangen av 2026 skal alle egeneide kjøretøy være skiftet ut med mer miljøvennlige biler, enten med nullutslipp eller på biogass. Den jobben er for alvor i gang.

Korte og mellomlange distanser

Den første biogassbilen fra Volvo var på plass i april 2022. I dag har REMA totalt seks, en i Trondheim og fem på Østlandet. Ytterligere seks er i bestilling.

– De som er her på Vinterbro brukes i distribusjon til REMA 1000-butikker på Østlandet. Vi bruker dem på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer, forteller Hustoft.

Den daglige lederen er klar på at det fortsatt er begrenset med fyllestasjoner for flytende biogass. Noe som igjen setter krav til god planlegging.

– Vi benytter oss av fyllestasjonene på Furuset, Svinesundparken og Borgeskogen. De utgjør et triangel rundt Oslofjorden som gjør det lettere for oss å effektivt disponere disse bilene. I tillegg så benytter vi Innlandsporten på de lengste turene våre, sier Hustoft, før han legger til:

– Flere av sjåførene var skeptiske til å gå fra diesel til biogass, men det har fungert veldig godt.

Positivt overrasket

– Jeg skal innrømme at jeg var betenkt, ja, forteller Ola-Johan Jakobsen.

Den 58 år gamle REMA-sjåføren hadde aldri tidligere kjørt en biogassbil da han satte seg bak rattet på den gassdrevne Volvo FH-en.

– Min bekymring var at fylling kom til å bli en stressfaktor ettersom det er lite utbygd for tanking pr. dags dato. Men det fungerer bra, det må jeg si. Det er ikke noe problem så lenge man planlegger godt, mener Jakobsen.

Etter to måneder i den nye bilen, begynner veteranen å kjenne sitt ferske arbeidsredskap godt.

– Skal man utnytte en biogassbil best mulig, må man lære seg å kjøre økonomisk. Og da gjør jeg det den forteller meg at jeg skal gjøre, og det er å kjøre på cruisekontroll for det meste, forteller han.

Sjåføren, med over 30 års erfaring i yrket, innrømmer at han er imponert av sin nye doning.

– Jeg er positivt overrasket over hvor bra den egentlig er. Den er et veldig solid arbeidsverktøy med god komfort. Med enda litt større tank, hadde den vært komplett, konkluderer han.

Driftssikre

Nettopp kvaliteten på kjøretøyene, er noe også transportledelsen i REMA påpeker.

– Det er flere grunner til at vi velger FH- og FM-biogassbiler fra Volvo. Høy kvalitet, god kjørekomfort og godt ettermarked er noen av dem. Vi vet også at Volvo setter sikkerhet høyt, noe som er viktig for oss og våre sjåfører, sier Borgar Pettersen, driftssjef for transportmateriell i REMA Distribusjon.

Han kan fortelle om særdeles få utfordringer med de nye lastebilene.

– De er driftssikre. Vi har hatt svært lite utfordringer med dem, og dukker det opp noe får vi hjelp, forteller han.

Hva så med det økonomiske regnestykket ved å ha biogassbil kontra dieselbil, hvilke erfaringer har REMA gjort seg der?

– I utgangspunktet er en biogassbil litt dyrere å kjøpe inn. Drivstoffprisene er jo svært variable for tiden, men akkurat nå drifter vi en biogassbil minst like billig som en dieselbil. Det har også sammenheng med bompengefritak, samt Enova-støtte i forbindelse med investering i disse bilene, sier Anders Hustoft.

LES MER:

Gasser på med klimanøytralt drivstoff

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Støtter 14 nye biogass-stasjoner med 84 millioner kroner

Naturlig samarbeidspartner

Både han og kollega Pettersen ser lyst på fortsettelsen – både med tanke på biogassbiler generelt og samarbeidet med Volvo.

– Fyllemulighetene er i ferd med å bli bedre, det er jo vedtatt å bygge flere stasjoner for flytende biogass. Når de er på plass, blir det enklere å være enda mer fleksibel i bruken av disse bilene, sier Hustoft.

– Biogassbiler vil være viktige i fremtiden, det samme med el-lastebiler. Derfor har vi også tre elektriske Volvo-er i bestilling. Vi ser på Volvo som en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å nå våre strategiske mål, avslutter Pettersen.

– Biogassbilene har vært en suksess

– Biogassbilene har vært en suksess

REMA Distribusjon satser tungt på Volvos biogassbiler. Ett år etter at den første rullet inn gjennom porten, er dommen tydelig.

– Vår erfaring med bilene er veldig god. De viser seg å være minst like gode i drift som de gamle dieselbilene, og har vært en suksess så langt, sier Anders Hustoft, daglig leder i REMA Distribusjon Transport.

Han påpeker at biogassbiler er en sentral del av REMAs plan for å nå det grønne målet de har satt. Innen utgangen av 2026 skal alle egeneide kjøretøy være skiftet ut med mer miljøvennlige biler, enten med nullutslipp eller på biogass. Den jobben er for alvor i gang.

Vi bruker biogassbilene på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer.
Anders Hustoft

Korte og mellomlange distanser

Den første biogassbilen fra Volvo var på plass i april 2022. I dag har REMA totalt seks, en i Trondheim og fem på Østlandet. Ytterligere seks er i bestilling.

– De som er her på Vinterbro brukes i distribusjon til REMA 1000-butikker på Østlandet. Vi bruker dem på kortere avstander, eksempelvis til Oslo sentrum, men også på mellomlange distanser som blant annet Lillehammer, forteller Hustoft.

Den daglige lederen er klar på at det fortsatt er begrenset med fyllestasjoner for flytende biogass. Noe som igjen setter krav til god planlegging.

– Vi benytter oss av fyllestasjonene på Furuset, Svinesundparken og Borgeskogen. De utgjør et triangel rundt Oslofjorden som gjør det lettere for oss å effektivt disponere disse bilene. I tillegg så benytter vi Innlandsporten på de lengste turene våre, sier Hustoft, før han legger til:

– Flere av sjåførene var skeptiske til å gå fra diesel til biogass, men det har fungert veldig godt.

Positivt overrasket

– Jeg skal innrømme at jeg var betenkt, ja, forteller Ola-Johan Jakobsen.

Den 58 år gamle REMA-sjåføren hadde aldri tidligere kjørt en biogassbil da han satte seg bak rattet på den gassdrevne Volvo FH-en.

– Min bekymring var at fylling kom til å bli en stressfaktor ettersom det er lite utbygd for tanking pr. dags dato. Men det fungerer bra, det må jeg si. Det er ikke noe problem så lenge man planlegger godt, mener Jakobsen.

Etter to måneder i den nye bilen, begynner veteranen å kjenne sitt ferske arbeidsredskap godt.

– Skal man utnytte en biogassbil best mulig, må man lære seg å kjøre økonomisk. Og da gjør jeg det den forteller meg at jeg skal gjøre, og det er å kjøre på cruisekontroll for det meste, forteller han.

Sjåføren, med over 30 års erfaring i yrket, innrømmer at han er imponert av sin nye doning.

– Jeg er positivt overrasket over hvor bra den egentlig er. Den er et veldig solid arbeidsverktøy med god komfort. Med enda litt større tank, hadde den vært komplett, konkluderer han.

Driftssikre

Nettopp kvaliteten på kjøretøyene, er noe også transportledelsen i REMA påpeker.

– Det er flere grunner til at vi velger FH- og FM-biogassbiler fra Volvo. Høy kvalitet, god kjørekomfort og godt ettermarked er noen av dem. Vi vet også at Volvo setter sikkerhet høyt, noe som er viktig for oss og våre sjåfører, sier Borgar Pettersen, driftssjef for transportmateriell i REMA Distribusjon.

Han kan fortelle om særdeles få utfordringer med de nye lastebilene.

– De er driftssikre. Vi har hatt svært lite utfordringer med dem, og dukker det opp noe får vi hjelp, forteller han.

Hva så med det økonomiske regnestykket ved å ha biogassbil kontra dieselbil, hvilke erfaringer har REMA gjort seg der?

– I utgangspunktet er en biogassbil litt dyrere å kjøpe inn. Drivstoffprisene er jo svært variable for tiden, men akkurat nå drifter vi en biogassbil minst like billig som en dieselbil. Det har også sammenheng med bompengefritak, samt Enova-støtte i forbindelse med investering i disse bilene, sier Anders Hustoft.

LES MER:

Gasser på med klimanøytralt drivstoff

Satser videre på Volvos gassdrevne biler

Støtter 14 nye biogass-stasjoner med 84 millioner kroner

Vi har hatt svært lite utfordringer med biogassbilene.
Borgar Pettersen

Naturlig samarbeidspartner

Både han og kollega Pettersen ser lyst på fortsettelsen – både med tanke på biogassbiler generelt og samarbeidet med Volvo.

– Fyllemulighetene er i ferd med å bli bedre, det er jo vedtatt å bygge flere stasjoner for flytende biogass. Når de er på plass, blir det enklere å være enda mer fleksibel i bruken av disse bilene, sier Hustoft.

– Biogassbiler vil være viktige i fremtiden, det samme med el-lastebiler. Derfor har vi også tre elektriske Volvo-er i bestilling. Vi ser på Volvo som en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å nå våre strategiske mål, avslutter Pettersen.

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.