Er langt fremme på alternative drivlinjer

Er langt fremme på alternative drivlinjer

EUs strenge krav om reduksjon i CO2-utslipp er sterkt drivende for alternative drivlinjer. Her er Volvo langt fremme, men for alle er det fortsatt langt frem.

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er EUs forbruksmålingsprogram for å kalkulere CO2-utslipp. Dette er noe alle lastebilfabrikanter har et særdeles våkent øye på.

For den enkelte kunde er ikke VECTO noe de trenger forholde seg til, men stadig flere transportkjøpere, og da spesielt de offentlige, har totalt CO2-utslipp som en rettesnor på et anlegg eller et prosjekt.

– Det settes i større og større grad mål på CO2-avtrykk i nye prosjekter. Spesielt i Oslo og de store byene, forteller produktsjef i Volvo Trucks Norge, Lasse Sætre.

En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden.
Lasse Sætre, produktsjef i Volvo Trucks Norge.

Strenge krav

EUs krav er en 15 prosents nedgang på CO2-utslipp innen 2025. I 2030 skal man være ned 30% på utslippene. Alle som har levd en liten stund vet at årene går fort. Karbonnøytrale løsninger tvinger seg frem raskt frem.  

– Alle lastebilfabrikanter må bruke elektriske drivlinjer som en del av løsningen. Det er i dag egnet for transportene med relativt få kjørte kilometer, men på de lengste og tyngste rutene er det fortsatt forbrenningsmotor som gjelder, men da i større og større grad med biodrivstoff, påpeker Sætre.

LES MER: Satser videre på Volvos gassdrevne biler

70% fra langtransport

Tidligere hadde man 100 prosent dieselbiler. Den andelen avtar naturlig nok mer og mer. I dag har Volvo løsninger for både anleggsrelatert virksomhet, distribusjon og renovasjon. Dette utgjør tretti prosent av C02-utslippene. De resterende 70% er fra langtransporten.

– Volvo kommer med elektriske biler til regional transport til høsten. Du kan gjøre ganske mye med batterielektrisk, så lenge det finnes en infrastruktur på lading, sier Sætre. 

LES MER: Stoler på Volvo Trucks i møte med fremtiden

LES MER: Elektrisk transport - helt frem til kunden

For de lengste rutene er ikke strøm et alternativ, per i dag.

– Vi er nødt til å bruke de drivlinjene som finnes. Vi ser at flytende biogass er et alternativ som fungerer i langtransport, men det betinger at du kjører på ruter der det finnes fyllestasjoner, sier produktsjefen.

I dag finnes det kun fire slike. I Halden, Tønsberg, Oslo og Trondheim. Sætre tror at alle de store årene i Sør- og Øst-Norge vil være knyttet sammen i løpet av et års tid.

­– Da har vi en løsning med karbonnøytrale produkter som er helt sammenlignbare med diesel, forteller produktsjefen.

Liten endring, stor effekt

Det handler altså om å få på plass en infrastruktur som støtter den faktiske bruken. Du kommer deg mellom Oslo og Trondheim de aller fleste dager i året på tanken, men hva med den dagen du er avhengig av kjetting? Har man råd til å risikere at man ikke kommer frem?

– En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden, sier Sætre. 

LES MER: – Vi lever av lønnsomme transportører

Det handler, for alle, om å gi og om å ta. Produktsjefen mener den største endringen innenfor langtransport per i dag er å gå ned i motorstørrelse, til en moderne og drivstoffeffektiv mindre motor. Det reduserer C02-utslippene, og det reduserer kostnadene. Da må du samtidig akseptere at snitthastighetene går ned på ruta, men tallet er absolutt ikke avskrekkende.

LES MER: Tenden: – Økonomisk er det jo himmelsk

– Det er ekstremt gode forbrukstall på 500-motoren. Det skiller en kilometer i timen i snitt på å gå fra 16 liter til en 500. Det har en effekt på utslippene, og det har en økonomisk gevinst for kunden,oppsummerer Lasse Sætre.

Er langt fremme på alternative drivlinjer

Er langt fremme på alternative drivlinjer

EUs strenge krav om reduksjon i CO2-utslipp er sterkt drivende for alternative drivlinjer. Her er Volvo langt fremme, men for alle er det fortsatt langt frem.

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er EUs forbruksmålingsprogram for å kalkulere CO2-utslipp. Dette er noe alle lastebilfabrikanter har et særdeles våkent øye på.

For den enkelte kunde er ikke VECTO noe de trenger forholde seg til, men stadig flere transportkjøpere, og da spesielt de offentlige, har totalt CO2-utslipp som en rettesnor på et anlegg eller et prosjekt.

– Det settes i større og større grad mål på CO2-avtrykk i nye prosjekter. Spesielt i Oslo og de store byene, forteller produktsjef i Volvo Trucks Norge, Lasse Sætre.

En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden.
Lasse Sætre, produktsjef i Volvo Trucks Norge.

Strenge krav

EUs krav er en 15 prosents nedgang på CO2-utslipp innen 2025. I 2030 skal man være ned 30% på utslippene. Alle som har levd en liten stund vet at årene går fort. Karbonnøytrale løsninger tvinger seg frem raskt frem.  

– Alle lastebilfabrikanter må bruke elektriske drivlinjer som en del av løsningen. Det er i dag egnet for transportene med relativt få kjørte kilometer, men på de lengste og tyngste rutene er det fortsatt forbrenningsmotor som gjelder, men da i større og større grad med biodrivstoff, påpeker Sætre.

LES MER: Satser videre på Volvos gassdrevne biler

70% fra langtransport

Tidligere hadde man 100 prosent dieselbiler. Den andelen avtar naturlig nok mer og mer. I dag har Volvo løsninger for både anleggsrelatert virksomhet, distribusjon og renovasjon. Dette utgjør tretti prosent av C02-utslippene. De resterende 70% er fra langtransporten.

– Volvo kommer med elektriske biler til regional transport til høsten. Du kan gjøre ganske mye med batterielektrisk, så lenge det finnes en infrastruktur på lading, sier Sætre. 

LES MER: Stoler på Volvo Trucks i møte med fremtiden

LES MER: Elektrisk transport - helt frem til kunden

For de lengste rutene er ikke strøm et alternativ, per i dag.

– Vi er nødt til å bruke de drivlinjene som finnes. Vi ser at flytende biogass er et alternativ som fungerer i langtransport, men det betinger at du kjører på ruter der det finnes fyllestasjoner, sier produktsjefen.

I dag finnes det kun fire slike. I Halden, Tønsberg, Oslo og Trondheim. Sætre tror at alle de store årene i Sør- og Øst-Norge vil være knyttet sammen i løpet av et års tid.

­– Da har vi en løsning med karbonnøytrale produkter som er helt sammenlignbare med diesel, forteller produktsjefen.

Liten endring, stor effekt

Det handler altså om å få på plass en infrastruktur som støtter den faktiske bruken. Du kommer deg mellom Oslo og Trondheim de aller fleste dager i året på tanken, men hva med den dagen du er avhengig av kjetting? Har man råd til å risikere at man ikke kommer frem?

– En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden, sier Sætre. 

LES MER: – Vi lever av lønnsomme transportører

Det handler, for alle, om å gi og om å ta. Produktsjefen mener den største endringen innenfor langtransport per i dag er å gå ned i motorstørrelse, til en moderne og drivstoffeffektiv mindre motor. Det reduserer C02-utslippene, og det reduserer kostnadene. Da må du samtidig akseptere at snitthastighetene går ned på ruta, men tallet er absolutt ikke avskrekkende.

LES MER: Tenden: – Økonomisk er det jo himmelsk

– Det er ekstremt gode forbrukstall på 500-motoren. Det skiller en kilometer i timen i snitt på å gå fra 16 liter til en 500. Det har en effekt på utslippene, og det har en økonomisk gevinst for kunden,oppsummerer Lasse Sætre.

Er langt fremme på alternative drivlinjer

Er langt fremme på alternative drivlinjer

EUs strenge krav om reduksjon i CO2-utslipp er sterkt drivende for alternative drivlinjer. Her er Volvo langt fremme, men for alle er det fortsatt langt frem.

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er EUs forbruksmålingsprogram for å kalkulere CO2-utslipp. Dette er noe alle lastebilfabrikanter har et særdeles våkent øye på.

For den enkelte kunde er ikke VECTO noe de trenger forholde seg til, men stadig flere transportkjøpere, og da spesielt de offentlige, har totalt CO2-utslipp som en rettesnor på et anlegg eller et prosjekt.

– Det settes i større og større grad mål på CO2-avtrykk i nye prosjekter. Spesielt i Oslo og de store byene, forteller produktsjef i Volvo Trucks Norge, Lasse Sætre.

Strenge krav

EUs krav er en 15 prosents nedgang på CO2-utslipp innen 2025. I 2030 skal man være ned 30% på utslippene. Alle som har levd en liten stund vet at årene går fort. Karbonnøytrale løsninger tvinger seg frem raskt frem.  

– Alle lastebilfabrikanter må bruke elektriske drivlinjer som en del av løsningen. Det er i dag egnet for transportene med relativt få kjørte kilometer, men på de lengste og tyngste rutene er det fortsatt forbrenningsmotor som gjelder, men da i større og større grad med biodrivstoff, påpeker Sætre.

LES MER: Satser videre på Volvos gassdrevne biler

70% fra langtransport

Tidligere hadde man 100 prosent dieselbiler. Den andelen avtar naturlig nok mer og mer. I dag har Volvo løsninger for både anleggsrelatert virksomhet, distribusjon og renovasjon. Dette utgjør tretti prosent av C02-utslippene. De resterende 70% er fra langtransporten.

– Volvo kommer med elektriske biler til regional transport til høsten. Du kan gjøre ganske mye med batterielektrisk, så lenge det finnes en infrastruktur på lading, sier Sætre. 

LES MER: Stoler på Volvo Trucks i møte med fremtiden

LES MER: Elektrisk transport - helt frem til kunden

For de lengste rutene er ikke strøm et alternativ, per i dag.

– Vi er nødt til å bruke de drivlinjene som finnes. Vi ser at flytende biogass er et alternativ som fungerer i langtransport, men det betinger at du kjører på ruter der det finnes fyllestasjoner, sier produktsjefen.

I dag finnes det kun fire slike. I Halden, Tønsberg, Oslo og Trondheim. Sætre tror at alle de store årene i Sør- og Øst-Norge vil være knyttet sammen i løpet av et års tid.

­– Da har vi en løsning med karbonnøytrale produkter som er helt sammenlignbare med diesel, forteller produktsjefen.

Liten endring, stor effekt

Det handler altså om å få på plass en infrastruktur som støtter den faktiske bruken. Du kommer deg mellom Oslo og Trondheim de aller fleste dager i året på tanken, men hva med den dagen du er avhengig av kjetting? Har man råd til å risikere at man ikke kommer frem?

– En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden, sier Sætre. 

LES MER: – Vi lever av lønnsomme transportører

Det handler, for alle, om å gi og om å ta. Produktsjefen mener den største endringen innenfor langtransport per i dag er å gå ned i motorstørrelse, til en moderne og drivstoffeffektiv mindre motor. Det reduserer C02-utslippene, og det reduserer kostnadene. Da må du samtidig akseptere at snitthastighetene går ned på ruta, men tallet er absolutt ikke avskrekkende.

LES MER: Tenden: – Økonomisk er det jo himmelsk

– Det er ekstremt gode forbrukstall på 500-motoren. Det skiller en kilometer i timen i snitt på å gå fra 16 liter til en 500. Det har en effekt på utslippene, og det har en økonomisk gevinst for kunden,oppsummerer Lasse Sætre.

Er langt fremme på alternative drivlinjer

Er langt fremme på alternative drivlinjer

EUs strenge krav om reduksjon i CO2-utslipp er sterkt drivende for alternative drivlinjer. Her er Volvo langt fremme, men for alle er det fortsatt langt frem.

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculator Tool) er EUs forbruksmålingsprogram for å kalkulere CO2-utslipp. Dette er noe alle lastebilfabrikanter har et særdeles våkent øye på.

For den enkelte kunde er ikke VECTO noe de trenger forholde seg til, men stadig flere transportkjøpere, og da spesielt de offentlige, har totalt CO2-utslipp som en rettesnor på et anlegg eller et prosjekt.

– Det settes i større og større grad mål på CO2-avtrykk i nye prosjekter. Spesielt i Oslo og de store byene, forteller produktsjef i Volvo Trucks Norge, Lasse Sætre.

En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden.
Lasse Sætre, produktsjef i Volvo Trucks Norge.

Strenge krav

EUs krav er en 15 prosents nedgang på CO2-utslipp innen 2025. I 2030 skal man være ned 30% på utslippene. Alle som har levd en liten stund vet at årene går fort. Karbonnøytrale løsninger tvinger seg frem raskt frem.  

– Alle lastebilfabrikanter må bruke elektriske drivlinjer som en del av løsningen. Det er i dag egnet for transportene med relativt få kjørte kilometer, men på de lengste og tyngste rutene er det fortsatt forbrenningsmotor som gjelder, men da i større og større grad med biodrivstoff, påpeker Sætre.

LES MER: Satser videre på Volvos gassdrevne biler

70% fra langtransport

Tidligere hadde man 100 prosent dieselbiler. Den andelen avtar naturlig nok mer og mer. I dag har Volvo løsninger for både anleggsrelatert virksomhet, distribusjon og renovasjon. Dette utgjør tretti prosent av C02-utslippene. De resterende 70% er fra langtransporten.

– Volvo kommer med elektriske biler til regional transport til høsten. Du kan gjøre ganske mye med batterielektrisk, så lenge det finnes en infrastruktur på lading, sier Sætre. 

LES MER: Stoler på Volvo Trucks i møte med fremtiden

LES MER: Elektrisk transport - helt frem til kunden

For de lengste rutene er ikke strøm et alternativ, per i dag.

– Vi er nødt til å bruke de drivlinjene som finnes. Vi ser at flytende biogass er et alternativ som fungerer i langtransport, men det betinger at du kjører på ruter der det finnes fyllestasjoner, sier produktsjefen.

I dag finnes det kun fire slike. I Halden, Tønsberg, Oslo og Trondheim. Sætre tror at alle de store årene i Sør- og Øst-Norge vil være knyttet sammen i løpet av et års tid.

­– Da har vi en løsning med karbonnøytrale produkter som er helt sammenlignbare med diesel, forteller produktsjefen.

Liten endring, stor effekt

Det handler altså om å få på plass en infrastruktur som støtter den faktiske bruken. Du kommer deg mellom Oslo og Trondheim de aller fleste dager i året på tanken, men hva med den dagen du er avhengig av kjetting? Har man råd til å risikere at man ikke kommer frem?

– En stor del av langtransporten vil i flere år gå med diesel i Norge, det er det ingen tvil om, da handler det om å finne de beste løsningene for den kunden, sier Sætre. 

LES MER: – Vi lever av lønnsomme transportører

Det handler, for alle, om å gi og om å ta. Produktsjefen mener den største endringen innenfor langtransport per i dag er å gå ned i motorstørrelse, til en moderne og drivstoffeffektiv mindre motor. Det reduserer C02-utslippene, og det reduserer kostnadene. Da må du samtidig akseptere at snitthastighetene går ned på ruta, men tallet er absolutt ikke avskrekkende.

LES MER: Tenden: – Økonomisk er det jo himmelsk

– Det er ekstremt gode forbrukstall på 500-motoren. Det skiller en kilometer i timen i snitt på å gå fra 16 liter til en 500. Det har en effekt på utslippene, og det har en økonomisk gevinst for kunden,oppsummerer Lasse Sætre.

Har du spørsmål?

Din lokale Volvo-forhandler vil gi deg svar. Stikk innom, ring dem eller be dem besøke deg.